Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorBuda, József
dc.date1996
dc.date.accessioned2022-04-13T08:19:43Z
dc.date.available2022-04-13T08:19:43Z
dc.identifier.urihttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34138
dc.description246 p. : ill. ; 30 cm
dc.description.abstractAz egyetemi-főiskolai tanulmányok jóformán állandósult reformtörekvései mögött a részismeretek rohamos növekedése és az ismeretanyag elsajátításának nem csökkenő nehézsége húzódik meg. Az adathalmozódás ilyen tempója és a specializálódás ilyen fokozódása mellett a nagy összefüggések egyre elmosódottabbakká válnak. A hallgatók - s nemritkán a kutatók - nem jutnak el diszciplínájuk egészének megismeréséig, a medicina sok alapvető és mindmáig aktuális problémájának felismeréséig. A szakismeret fontosságát senki nem vitatja. A medicinát napjainkig kísérő kérdésekre a választ senki nem várja, aki nem ismeri a tudományág történetét. Az orvostörténelem az orvostudománynak és a szellemtudományoknak az az ága, mely történeti reflexióival e kérdéseket megvilágítja, az összefüggéseket feltárja és a medicina egészéről áttekintést nyújt. Tanulmányozásából kitűnik, hogy a múltnak a tudomány legújabb állása mellett is köze van a jelenhez. A főiskola hallgatóitól nem áll messze ez a szemlélet, amit az az örvendetes tény is mutat, hogy rövid időn belül e könyvnek második kiadása is szükségessé vált. Budapest, 1996. február
dc.publisherPécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
dc.subjectorvostörténethu
dc.subjecttankönyvhu
dc.titleAz orvoslás története és szemelvénygyűjtemény az orvoslás történetének irodalmábólhu
dc.title.subtitlejegyzet valamennyi szak számára


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record