Show simple item record

dc.contributor.authorScipiades, Elemér
dc.date1925
dc.dateDunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt
dc.date.accessioned2022-01-28T08:56:44Z
dc.date.available2022-01-28T08:56:44Z
dc.identifier.urihttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/33915
dc.description.abstractMinden emberi közület, mely elődeinek értékeit veszni engedi, olyan, mint az a kertész, mely fejlődésre váró csemetéjének éltet adó gyökereit hagyja gondozatlanul. Ilyen kertész a pécsi egyetem orvoskari tanártestülete lenni nem óhajt, sőt inkább a magy. kir. Erzsébet tud. egyetemnek sok értékes gyümölcsöt hozó, százados, erős fává való fejlődése érdekében akar a leglelkesebben közremunkálni. Úgy véltem ezért, hogy Karom szellemét abban a történelmi pillanatban, midőn az Erzsébet egyetem orvosi facultásán a szülészeti tanszék, Pécsett, legelső előadását tartja meg, méltóbban nem szolgálhatom, mint azzal, hogy ezt a megnyitó előadást az ezen Karból ma még egyedül elhalt tanár s tanszékemen, még pozsonyi működése idején, közvetlen elődöm, Velits Dezső, emlékének szentelem. Bevezető szavaimból következik, hogy emlékbeszédemmel Velits Dezsőt újra eltemetni nem akarhatom. Célom az se lehet, hogy a „de mortuo nil nisi bene“ elvének alapján az elhunytnak — a test halálával szinte együtt múló — lényegtelen emberi tulajdonait dicsérjem itt fel. Hanem feladatom csak az lehet, hogy egyetemünk első nőorvostanárának, az utódok részére, az Erzsébet egyetem tudásfáját továbbtáplálni hivatott lényeges szellemi értékeit kisértsem meg conservální.hu
dc.subjectErzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karhu
dc.subjectnekrológhu
dc.subjectéletrajzhu
dc.subjectSzülészeti és Nőgyógyászati Tanszékhu
dc.subjectVelits Dezsőhu
dc.subjectnőgyógyászathu
dc.subjectszülészethu
dc.subjectegyetemtörténethu
dc.titleEmlékezés Velits Dezsőről: A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Tanszékének megnyitó előadása Pécsett, 1924. október hó 20-ánhu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record