Recent Submissions

 • A pécsi M. Kir. Középiskolai Tanárképző Intézet szervezeti szabályzata 

  Unknown author
  Az 1924. évi XXVII. t. c. értelmében, a pécsi m. kir. Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara a vallás- és közoktatásügyi miniszter felügyelete alatt arról gondoskodik, hogy a középiskolai tanári pályára készülő ...
 • Tolnai Vilmos emlékezete 

  Unknown author
  A pécsi Erzsébet-Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének ez a kiadványa a tudós, a tanár és az ember Tolnai Vilmos arcképét nyújtja. Az őszinte tisztelet, meleg kegyelet és magyar szeretet íratta lapjait és ...
 • Az egyetem alapításának története 

  Lukinich, Imre
  Az egyetem alapítására vonatkozó hivatalos iratok a cseh hatóságoknak adatván át, azok hiányában jelen összefoglaló füzetben kívántuk az egyetem alapításának történetét megörökíteni.