Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2021-04-19T12:08:50Z
Szerző Vadász Viola
MTMTID:
10021431
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23972
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénHétvégi magyar iskolák és óvodák a magyar diaszpórában
Az értekezés címe angolulWeekend Hungarian Schools and Kindergartens in the Hungarian Diaspora
Absztrakt az értekezés nyelvénA legkülönfélébb módon és okokból létrejött oktatási kezdeményezések esetében számtalan hasonlóságot és különbséget sorolhatunk fel azok működését, céljait, az elérni kívánt célcsoportot vagy az eredményességet illetően. Legyen szó formális, nem formális, vagy informális, fizikai formában elérhető, esetleg online tanulást érintő oktatási szerveződésről, egy dolog általánosságban biztosan elmondható: minden egyes kezdeményezés egy társadalmi teret hoz létre, amely emberek közösségének teremt találkozási pontot. A hétvégi magyar iskolák és óvodák olyan személyeknek teremtették meg ezt a találkozási pontot, akik származási országuktól, annak nyelvétől és kultúrájától eltérő társadalmi térben is igényt formáltak arra, hogy megéljék saját, származási nyelvi és kulturális identitásukat, illetve átadják azt az utánuk következő generációknak. Hétvégi magyar iskolák és óvodák mára már a világ számos országában működnek, jelenlétükkel a növekvő számú magyar diaszpóraközösségek oktatási, kulturális és társadalmi igényeire adnak választ, illetve azok intézményesülésében is szerepet játszhatnak (Papp – Kovács – Kováts 2019). Tevékenységük megismerése sokrétű feladat, s egyben több dilemma elé is állítja a kutatót. Egyelőre az sem tisztázott, hogy mit is nevezünk hétvégi magyar iskolának és óvodának, szakmai szinten jelenleg csak közelítünk a megfelelő terminológia felé. Ennek egyik legszembetűnőbb oka, hogy maguk az intézmények is sok esetben eltérő szervezeti módon és szakmai szempontok szerint működnek, tevékenységi körüket és funkciójukat leginkább a helyi közösség igényének megfelelően alakítva. Mindez azt jelenti, hogy ezen intézmények rendszerszintű vizsgálatára nemcsak terminológiai szempontból van szükség, hanem amiatt is, hogy körvonalazni tudjuk azt a működési keretet, amelyet ezek az intézmények önmaguk számára alkottak. A kutatás a hétvégi magyar iskolák és óvodák átfogó leíró és elemző, kvantitatív adatokra is épülő, de alapvetően kvalitatív jellegű vizsgálatára tesz kísérletet. Az elemzés a hétvégi magyar iskolák és óvodák egy markáns csoportjának minőségi válaszai alapján kap létjogosultságot. A ’hétvégi magyar iskola és óvoda’ fogalom tudományos megalapozottságát azzal kívántuk erősíteni, hogy igyekeztük 4 bekapcsolni azt a szociolingvisztika, a pedagógia, az oktatáskutatás és az oktatásszociológia hagyományos tudományos fogalomrendszerébe.
Kulcsszó (Magyar)diaszpóra
hétvégi magyar iskola és óvoda
kiegészítő oktatás
magyar mint származási és idegen nyelv
származási örökség
Kulcsszó (Angol)diaspora
heritage of origin
Hungarian as a language of origin and foreign language
supplementary education
weekend Hungarian school and kindergarten
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola
TémavezetőAndl Helga
Györgyi Zoltán


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record