Show simple item record

dc.contributor.editorFischerné Dárdai, Ágneshu
dc.contributor.editorKaposi, Józsefhu
dc.contributor.editorKatona, Andráshu
dc.date2020
dc.date.accessioned2020-12-18T09:49:56Z
dc.date.available2020-12-18T09:49:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifiermtmtid 31679196
dc.identifier.isbn978-963-9223-21-9
dc.identifier.isbn9789639223202
dc.identifier.urihttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23750
dc.description.abstractA kötet szerzői jogi oltalom alatt áll, így PDF formátumban nem letölthető, de teljes terjedelmében szabadon olvasható a Digitália felületén: https://digitalia.lib.pte.hu/hu/pub/f-dardai-kaposi-katona-a-tort-tanitas-a-torttanitasert-mtt-bp-2020-5070hu
dc.description.abstractA Történelemtanítás online folyóiratot azzal a céllal alapítottuk meg tíz évvel ezelőtt, hogy megerősödhessen Magyarországon a történelemdidaktika mint a történelemtanítás tudománya. Meggyőződésünk, hogy a hazai történelemtanítás általános színvonalát, módszereit akkor lehet érdemben fejleszteni, javítani, ha tudományosan alátámasztott megoldások, eszközök állnak rendelkezésre. Ennek érdekében vállaltuk, hogy tájékoztatjuk a hazai szakmai közvéleményt a nemzetközi történelemdidaktika meghatározó folyamatairól, és teret biztosítunk a hazai innovációk megismertetésére. Nagy jelentőségűnek gondoljuk, hogy 2017 óta az MTA befogadta lapunkat a minősített folyóiratok sorába, ezzel is elismerve a szerkesztőség munkáját. A lap meghatározó feladatának tekinti a hazai és határon túli magyar történelemoktatás különböző szakmai dokumentumainak nyilvánosságra hozását, véleményezését, a mindennapi oktatási gyakorlat feltérképezését, az új törekvések segítését, és ezáltal is a történelemoktatás tudományos standardjainak megteremtését. A lap elmúlt tíz éve, a megjelent írások témái (tantervek, tankönyvek, tanórai módszerek és feldolgozások) és megközelítései azt mutatják, hogy a lap alapításakor megfogalmazott célokat összességében érvényesíteni tudtuk. E kötet kiadásának közvetlen apropóját a jubileum adja, hiszen a magyarországi történelemtanítást segítő, jelenleg egyetlen történelemdidaktikai/történelemmódszertani folyóirat, a Történelemtanítás 2020-ban ünnepli alapításának 10. évfordulóját. Az évforduló alkalmából készített válogatás a jubiláló folyóirat legfontosabb, legérdekesebb írásait tartalmazza. A papíralapon és online verzióban egyaránt elérhető kötet válogatott írásai egyrészt lenyomatát adják az elmúlt tíz év történelemoktatásáról való gondolkodásának, másrészt olyan hosszú távon megőrzendő gondolatokat, tapasztalatokat tartalmaznak, amelyek a későbbi tudományos diskurzusokban hivatkozási alapként vehetők számba. Szerkesztőként úgy válogattunk az írások között, hogy meg tudjuk teremteni a történelemtanítás elméletének és gyakorlatának egységét, valamint a hazai és nemzetközi folyamatok együttes láttatását. Az írások közlésénél alapvető szempont volt, hogy az eredeti online verzió bármikor elérhető a folyóirat weboldalán (www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu), másrészt a könyv/papíralapon történő megjelenésben bizonyos írásokat rövidítve közlünk; más írásokból néhol hiányzik a melléklet, kép, térkép. A tanulmányok szakirodalmi jegyzékét is pontosítottuk, aktualizáltuk, kiegészítettük. A kötet – az elmúlt tíz év válogatott írásainak közreadása mellett – újdonságokkal is szolgál. Ilyen a bevezető tanulmány, amely az elmúlt harminc év történelemtanításának mozaikszerű feldolgozása, bemutatva e három évtized átalakulási folyamatának oktatásirányítási, pedagógiatörténeti, tanulás- és tanításmódszertani mérföldköveit. Továbbá a kötetben adjuk közre a friss adatokkal aktualizált bibliográfiákat is, valamint az újabb szakirodalommal kiegészített tanulmányokat, azzal a kifejezett céllal, hogy a kötet minden írása naprakészen segítse a további történelemdidaktikai kutatásokat és a történelemtanárok pedagógiai munkáját. Azzal a reménnyel nyújtjuk át a válogatást szaktanár és történész, didaktikus és más neveléstudománnyal foglalkozó, valamint érdeklődő pedagógus kollégáinknak, hogy szép számmal találnak az írások között hasznos gondolatokat, megvalósításra váró ötleteket, melyek hozzájárulhatnak történelemtanításunk folyamatos megújulásához. Egyúttal köszönjük a Magyar Történelmi Társulat elnökségének erkölcsi, anyagi, illetve a Tanári Tagozat elnökségének szakmai támogatását, melyek nélkül ez a kötet nem jöhetett volna létre.
dc.language.isohunhu
dc.publisherMagyar Történelmi Társulat Budapesthu
dc.relation.hasversionhttps://digitalia.lib.pte.hu/hu/pub/f-dardai-kaposi-katona-a-tort-tanitas-a-torttanitasert-mtt-bp-2020-5070
dc.titleA TÖRTÉNELEMT@NÍTÁS a történelemtanításérthu
dc.typekönyvhu
dc.identifier.doi10.15170/MTT.2020
dc.title.subtitleVálogatás a Történelemtanítás online folyóirat írásaiból (2010–2020)hu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record