Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2020-07-22T09:07:31Z
Szerző Becze Csaba
MTMTID:
10033079
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23620
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénA Magyar Királyi Honvéd légierő harci alkalmazása a második világháborúban (1939-1945)
Absztrakt az értekezés nyelvénA második világháború nagy közérdeklődésre számot tartó történetének hatalmas – és napról napra bővülő – szakirodalma van. Ennek dacára számos részletében még nincs kellően feltárva. Ez a helyzet a Magyar Királyi Honvéd Légierő történetének több vonatkozásával is, többek között azzal, amellyel ez a dolgozat foglalkozik. Azért szűkítettem és összpontosítottam témámat a légierő történetén belül annak harci alkalmazására, mert a légierőnél a tárgyidőszakban zajlott szervezeti változásokat, illetve technikai fejlesztéseket többen, többször körbejárták már. A légierővel kapcsolatos publikációk közül messze kiemelkedik M. Szabó Miklós 1982-ben befejezett doktori disszertációja, mely 1987-ben jelent meg könyv formában (majd 1999-ben ismét, átdolgozva, kibővítve). Gyakorlatilag máig ez az egyetlen, tudományos igénnyel megírt átfogó monográfia a magyar légierő második világháborús történetéről. Alapvető hiányossága általánosságban a magyar hadtörténeti munkáknak, hogy a magyar honvédség általános történetéről, illetve a magyar haderő második világháborús szerepéről írott munkák is általában csak néhány mondatban intézik el a légierő szerepét, vagy éppenséggel semmit sem írnak róla. Ennek az oka egyébként javarészt az, hogy a korabeli források elvesztek, így a levéltárakban alig található fel valami információ a légierővel kapcsolatban. A magánkézben lévő anyagok kutatása 1989 előtt nagy akadályokba ütközött. Maguk a veteránok is nagyrészt igen bizalmatlanok voltak az érdeklődőkkel szemben, leginkább a Rákosi-érában elszenvedett meghurcoltatásaik miatt, újabb provokációktól félve. Ezt jómagam még a rendszerváltás után is megtapasztaltam, mert találkoztam olyan veteránnal, aki kifejezetten riadtan kérdezte, hogy miért gyűjtöm ezeket az adatokat; mi célból van szükségem rájuk (ugyanezeket a kérdéseket, hogy „kivel repült, mikor, hol” valószínűleg utoljára az ötvenes évek elején az ÁVH állománya tehette fel neki, ami mély nyomokat hagyott benne. Ebből a szempontból ezek az utolsó évek, amikor ilyen jellegű adatgyűjtést komolyan lehet végezni. A második világháborús veteránok generációjának távozásával az ilyen jellegű kutatás is szinte lehetetlenné válik, és az általuk őrzött, írásban nem rögzített adatok elvesznek az utókor számára. A dolgozat igen fontos célkitűzése volt az is, hogy a másik oldal – a szovjet és az amerikai repülőalakulatok - hozzáférhető forrásait is felhasználjam, és a képet ezzel is teljesebbé, illetve árnyaltabbá tegyem (az amerikai adatok terjedelmi korlátok miatt a végső verzióból kimaradtak, de maga az elvégzett kutatómunka, úgy gondolom, ennek ellenére említést érdemel).
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
TémavezetőOrmos Mária


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record