Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2020-06-18T14:01:30Z
Szerző Csizmadia Norbert
MTMTID:
10057821
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23595
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénGeofúzió - A földrajz szerepe és jelentősége a 21. századi gazdasági és geopolitikai világrendben
Az értekezés címe angolulGeofusion - The role and significance of geography in the 21st century economic and geopolitical world order
Absztrakt az értekezés nyelvénA dolgozat célja, hogy megvizsgálja jelen korszakunk globális (társadalmi, gazdasági) világának földrajzi folyamatait. A földrajzi és gazdasági összefüggések segítségével a disszertáció megpróbálja értelmezni a globális gazdasági és geopolitikai folyamatokat. Arra keresi a választ, hogy mely országok, térségek és városok lesznek jelentősek az elkövetkező időszakban? Az alkalmazott módszerek a világ számos, a közelmúltban keletkezett felmérés és elemzés eredményeit veti össze geostratégiai, földrajzi, társadalmi és gazdasági témákban és értelmezi azokat a globális hálózatban. A disszertáció bemutatja a kutatás saját eredményeként, a 21. század új, globális geofúziós térképét, egy többéves kutatómunka eredményeire támaszkodva. A dolgozat vizsgálja a földrajz szerepét a geopolitikai folyamatokban, a földrajzi tényezők segítségével. Az egyes nemzetállamok szerepét, a globális városok jelentőségét, valamint a geofúzióval, mint saját módszer segítségével pedig meghatározza a geopolitikai térszerkezeteket és struktúrákat. A dolgozat legfontosabb célkitűzése, hogy a földrajzon belül egy új módszertan, a „geofúzió” segítségével vizsgálja korszakunk geopolitikai térrendszerét, struktúráját, mozgatórugóit, erőközpontjait, eredményeit. A geofúzió a dolgozat egyik kiemelt eredménye és új, saját módszertana, amely a csomópontokban rendeződött hálózati világ értelmezésére irányul és az egymásra épülő térségi szinteken zajló földrajzi, társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok kapcsolatát vizsgálja. A geofúzió a földrajzból kiindulva, összekapcsolja a különböző tudományterületeket (közgazdaságtan, geopolitika, geoökonómia, hálózatelemzés, nemzetközi kapcsolatok, világgazdaságtan) és mint új szintézis, a globális trendeket hivatott tükrözni. A geofúzió mint szintézis a globális folyamatok térbeli folyamatait vizsgálja a hálózatok korában. Új eredményt hoz létre a földrajzban a gazdaságpolitika, a technológia a design és vizualizáció egyszerre történő használatával. A geofúzió során használt térképek a legkülönfélébb területekről adhatnak új megközelítést, bemutatva ezzel a geopolitikai és geoökonómiai összefüggéseket az összekapcsoltság (konnektivitás) segítségével. Így a csomópontokba rendeződő és a geoökonómiai funkcionális összekapcsolódást ábrázoló különféle térképek szintézise révén rajzolódnak ki világunk erőközpontjai, kaputérségei, vagy a gazdasági fejlődés által összekapcsolt csomópontok és központok (hubok és globális városok- vagy az általam bevezetett fúziópoliszok), annak érdekében, hogy egy adott ország külgazdaságát a folyamatosan változó geopolitikai, geostratégiai trendek megismerésével és figyelembevételével lehessen tervezni.
Kulcsszó (Magyar)21. század
földrajz
geofúzió
geopolitika
világrend
Kulcsszó (Angol)21st century
geography
geophusion
geopolitics
world order
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaTTK Földtudományok Doktori Iskola
TémavezetőDövényi Zoltán


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record