Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2020-02-18T09:44:14Z
Szerző Pámer Zoltán
MTMTID:
10021599
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23468
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénA területi kormányzási struktúrák hatása a határon átnyúló együttműködésre – négy határrégió összehasonlító elemzése
Absztrakt az értekezés nyelvénA határok, a határon átnyúló folyamatok és a határon átnyúló együttműködés kérdése implicite tetten érhető a korai közgazdasági elméletekben is, a politika különös hangsúlyt azonban a multidiszciplináris szemlélet valló regionális tudomány megjelenésével kapott. A határtérségek gyakran periferikus, elmaradott területek, melyek az állami területfejlesztési politika beavatkozási területei közé tartoznak. A határtérségek jelentőségét az európai regionális politika is korán felismerte, nem csak a szerződésekben deklarált gazdasági-társadalmi – később területi – kohézió, hanem az integráció előmozdítása, mélyítése, valamint a keleti bővítés kapcsán is kiemelt szerep jutott a határon átnyúló együttműködésnek. A dolgozat arra keresi a választ, hogy az egyes országokban alkalmazott területi kormányzási megoldások milyen módon hatnak a határon átnyúló együttműködésre, területi, települési, intézményi és monetáris metszetben. A határon átnyúló együttműködés az európai kohéziós politika egy speciális, forrásait tekintve kicsi, viszont területi politikai szempontból kiemelt figyelemmel kísért „szeglete”, mely – mivel legalább két ország szükséges hozzá, illetve közös célok mentén kialakított projekteket finanszíroz – kiváló terepet kínál az összehasonlításra. A dolgozat elméleti fejezetei a határon átnyúló együttműködés értelmezését igyekeznek bemutatni a különböző társtudományok esetében, illetve az együttműködés jogi hátterét jelentő integrációs lépcsőfokokat, kitérve a legfontosabb reformokra, illetve részletesen bemutatva a nyugat-balkáni integrációs folyamatot. Az empirikus vizsgálat alapját a 2007-2013-as programozási időszakban megvalósult Szlovénia–Ausztria, illetve Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program kedvezményezetti szintű adatai szolgáltatják, melyek különböző ismérvek alapján történő aggregálásával és összehasonlító vizsgálatával igyekszem rávilágítani a területi kormányzás, valamint az együttműködési aktivitás és forrásfelhasználás területi és intézményi mintázatai közötti összefüggésekre, különös figyelmet szentelve a beruházás-orientáció megjelenésére a határon átnyúló együttműködésben.
Kulcsszó (Magyar)határon átnyúló együttműködés
kohéziós politika
Nyugat-Balkán
területfejlesztés
területi kormányzás
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaKTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
TémavezetőHajdú Zoltán


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record