Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2020-01-16T14:40:32Z
Szerző Jakab György
MTMTID:
10025235
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23402
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénBevezetés az iskolai demokratikus állampolgári nevelés integrációs problémáinak diszkurzív vizsgálatába
Az értekezés címe angolulIntroduction to the Discursive Examination of the Problems of Democratic Civic Education
Absztrakt az értekezés nyelvénAhhoz a roppant szerencsés nemzedékhez tartozom, amely békében nőtt fel, felnőtt fejjel élhette meg a Kádár-rendszer végét, majd a rendszerváltás illúzióját, most pedig egy kicsit távolabbról szemlélve értelmezheti–hogy „mi is történt velünk” – az elmúlt harminc év történetét. Tanári pályám egyik alapvető meghatározója volt az a tudat, hogy az iskolai állampolgári nevelés demokratikus átalakítása kiemelt helyet és szerepet játszik majd a magyar társadalom demokratizálásában. Persze már akkor is nyilvánvaló volt számomra, hogy ez hosszú, nehéz és ellentmondásos folyamat lesz, de ez inkább csak erősítette pedagógiai elszántságomat. A disszertáció témája tehátszemélyes ügy. Közvetlen szemlélője, sok tekintetben részese lehettem egy iskolai terület -a társadalomismeret tantárgy -születésének, majd több mint három évtizedes történetének. A diákok állampolgári nevelését közvetlenül is segítő jelenismereti tárgyak fejlesztése és iskolai implementációja az elmúlt évtizedekben szívügyemmé és egyúttal szakmai feladatommá is vált: az 1980-as évek közepétől aktív részese lehettem különböző elnevezésű, de hasonló funkciójú tantárgyak fejlesztésének, a rendszerváltás után pedig részt vehettema nemzeti alaptantervek, kerettantervek és az érettségi követelmények kidolgozásában, tankönyveket írtam, tanítottam a felső-és közoktatásban, valamint különböző továbbképzéseken. Maga a dolgozattehát bizonyos mértékben szakmai számvetésnek is tekinthető, amely azonban mégsem csak a sikerek vagykudarcokszámbavételére irányul. Sokkal jobban izgat a sikerek és kudarcok dinamikájának vizsgálata, hiszen ebből a több évtizedes távlatból már nemcsak a konkrét helyzeteket és történeteket lehet érzékelni, hanem talán a tágabb folyamatokat is sikerül értelmezni.
Kulcsszó (Magyar)állampolgári nevelés
demokratikus politikai kultúra
diszkurzív módszer
oktatási reform
társadalomismeret tantárgy
Kulcsszó (Angol)civic education
democratic political culture
discursive method
education reform
social study subject
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola
TémavezetőFischerné Dárdai Ágnes


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record