Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2020-01-14T11:38:11Z
Szerző Horváth-Márjánovics Diána
MTMTID:
10053263
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23378
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénÖrökölt blendével látni. Az 1960-as évek prózája és a Mészöly-hagyaték
Az értekezés címe angolulTo See Through the Inherited Diaphragm. Hungarian Prose in the ’60s and the Legacy of Miklós Mészöly
Absztrakt az értekezés nyelvénA disszertáció a Mészöly Miklós-életmű első szakaszához kötődő munkákra koncentrálva szól a szerzői hagyaték korábban ismeretlen dokumentumairól. Az értekezés egyrészt a dinamikus szövegfelfogáson alapuló genetikus kritika szemléletmódjával közelít a korpuszhoz, másrészt a narratológia újabb eredményeit hasznosítja. A genetikus kritikai vizsgálat a Magasiskola, a Saulus és a Pontos történetek, útközben pretextusaira koncentrál, az értekezés primer szöveganyagát képezik továbbá a kijelölt időszak meghatározó munkái (Vadvizek, Sötét jelek, Az ablakmosó, Az atléta halála), melyek az első pályaszakaszt tekintve megkerülhetetlenek. Az értekezés kettős célt irányoz: miközben az 1960-as évek prózájáról szóló kontextualizáló vizsgálat során rámutat Mészöly példázatként kanonizálódott munkáinak architextuális rétegzettségére, 1.) a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattári dokumentumainak publikálásával feltárja a Mészöly-művek keletkezéstörténeti tényezőit, 2.) a hagyatéki anyagok genetikus szemléletű vizsgálatával pedig kimutatni szándékozik a Mészöly-mű magyar prózát megújító eljárásait. A műelemzéseket tartalmazó fejezetek alapján látható, hogy a hagyatéki anyagok az alkotói műhelymunka különféle szakaszait dokumentálják, a disszertáció függelékében közreadott textusok alapján a Mészöly-művek keletkezéstörténeti eseményeiről az eddigieknél részletesebben értesülünk. Az első pályaszakasz műveit vizsgáló – a cenzurális szabályozásra reagáló szerzői reflexiók módozataira is kitérő – értekezés alátámasztja, hogy a hagyaték feltárásával új összefüggések mutatkoznak, a keletkezés-, kiadás- és recepciótörténet jelentős részleteit ismerhetjük meg.
Kulcsszó (Magyar)20. századi magyar irodalom
genetikus kritika
Mészöly Miklós
Petőfi Irodalmi Múzeum
textológia
Kulcsszó (Angol)20th century Hungarian literature
genetic criticism
Miklós Mészöly
Petőfi Literary Museum
textology
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
TémavezetőSzolláth Dávid
Thomka Beáta


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record