Show simple item record

dc.contributor.authorKéri, Katalin
dc.date.accessioned2019-09-10T13:48:11Z
dc.date.available2019-09-10T13:48:11Z
dc.identifier.urihttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23161
dc.description.abstractSzerző: Kéri Katalin | Cím: A nőnevelés-történet képi forrásai (doi: 10.15170/PAAA.2019.06.01.01) | In: F. Dárdai Ágnes - Molnár Dávid (szerk.): Per Aspera ad Astra : A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei. VI. évf., 2019/1. sz. (doi: 10.15170/PAAA.2019.06.01)| Kiadó: Pécsi Tudományegyetem | Kiadási hely: Pécs | Kiadási év: 2019 | Terjedelem: B/5; 7-30. oldal | ISSN 2064-6038 | Licenc: CC-BY-NC-ND 4.0 --- .:. VISUAL SOURCES OF THE HISTORY OF WOMEN’S EDUCATION .:. In this paper, we try to illustrate the developmental features of women’s history during the age of the Austro-Hungarian Empire from the angle of photos and caricatures, humorous discourses, while trying to identify generally used visual schemes in the environment of secondary schools for girls. It is evident that several weekly newspapers published pictures of the courses, schools, buildings, classrooms connecting with the endeavours of the National Association for the Education of Women, with the portraits of the association’s leaders among the several articles which were published, which all indicate a serious public interest. There are many details, which cannot be explored using only written sources, such as information about the training areas, the hairstyles and clothes of the female students, and the tools used for education. At the same time, the humorous drawings of the examined weekly newspapers reveal that the girls, as well as the politicians who supported them, were often portrayed as being ugly and ridiculous, compared to the “traditional” female roles and attractive imagery of the era. The systemized collection and analysis of these images is an indispensable task for the history of women’s education, as they do not simply supplement or reinforce the content revealed from the written sources, but are capable of yielding new insights and radically new perspectives. ----------- A dualizmus kori lánynevelés- és nőtörténet fotókkal és karikatúrák, humorisztikus írások segítségével megragadható fejlődési jellegzetességeit, az általánosan használt képi sémákat próbáltuk a fentiekben felvillantani egy szűkebb terület: a leánygimnázium vonatkozásában. Egyértelműen látszik, hogy több képes hetilap közölte az Országos Nőképző Egyesület leánynevelési törekvéseit megvalósító tanfolyamok, iskolák tanulóinak, épületeinek, tantermeinek képét, és mutatta be a szöveges cikkekhez kapcsolódóan portréfotók segítségével az egylet vezetőit is, ami jelzi a közérdeklődést. Számos, a szöveges forrásokból önmagában nem feltárható részlet tűnik elő a képzés tereiről, a diáklányok haj- és ruhaviseletéről, taneszközeiről. A megvizsgált képes hetilapok és élclapok humorisztikus rajzaiból ugyanakkor az is kiderül, hogy a tanuló lányokat, az őket támogató politikusokat (például Wlassics Gyulát) a karikatúrákat készítő rajzolók sokszor csúnyának és nevetségesnek ábrázolták, a nőket összevetve a régi korok „hagyományos” női szerepeinél megmaradó, bájos nőalakjaival. A téma átfogó, részletes elemzéséhez természetesen még számos további ábrázolás összegyűjtése szükséges, hogy azokat csoportosítva, tipizálva, későbbi korszakok képi forrásaival összevetve fejthessük ki minderről részletesebb és árnyaltabb, a szöveges és képi források mondanivalóját pontosabban értelmező véleményünket. Kutatásunk ugyanakkor már eddigi részeredményeivel is megerősíti azt, hogy a nevelés- és iskolatörténet, a nőképzés múltja vonatkozásában is nélkülözhetetlen a képek összegyűjtése, elemzése, hiszen ezek nem egyszerűen kiegészítik vagy megerősítik az írott kútfőkből feltárt tartalmakat, hanem képesek azok elemzését merőben új adatokkal, s ami még fontosabb: új szempontokkal és új látásmóddal gazdagítani.hu
dc.subjectnőtörténethu
dc.subjectnőneveléshu
dc.subjectikonográfiahu
dc.titleA nőnevelés-történet képi forrásaihu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record