Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2019-02-08T21:23:53Z
Szerző Márk Andrea Mónika
MTMTID:
10045333
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/18235
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénAz alkoholizmuskezelés amerikai egyesült államokbeli modelljei a változó társadalmi-történeti kontextusok tükrében
Az értekezés címe angolulModels of alcoholism treatments in the USA in light of the canging social and historical contexts
Absztrakt az értekezés nyelvénA tizenkilencedik századtól kezdődően különböző alkoholizmust magyarázó modellek formálódtak, amelyek mindegyike egyetlen tényezőre vette vissza a probléma okát. Azt követően a huszadik századtól az Amerikai Egyesült Államokban egy specifikus kultúr- és társadalomtörténeti jelenséget, az excesszív ivás kontrollvesztő tapasztalatát hangsúlyozó modell vált uralkodóvá. Az 1940-es évektől kezdődően az alkoholizmust individualizáló, a szociokulturális összefüggéseket háttérbe szorító, a kontextus és környezet jelentőségét bizonyos mértékben figyelmen kívül hagyó biomedikalizációnak lehetünk tanúi. A mennyiségi-statisztikai szemléletmóddal összekapcsolódó pozitivista megközelítés térhódításával a primitív és civilizált viselkedésmód fogalmai helyébe a normál és patológiás magatartások kategóriái léptek. Az alkoholfogyasztással kapcsolatos szociokulturális tényezők iránti tudományos és gyakorlati érdeklődés fokozatosan a háttérbe szorult, s ez a tendencia jelenleg is megfigyelhető. Az alkohológia archetipikus alakjának tekinthető Elvin Morton Jellinek 1952-ben közreadott nagyszabású tanulmányában alkoholizmusról beszél, s annak bizonyítására tesz kísérletet, hogy az addig társadalmi problémaként kezelt addiktív alkoholizmus az egyén betegségeként értelmezhető. Jellinek munkássága nyomán az alkoholizmus (és nem az alkohol) kérdése bekerült a WHO agendájába is. A társadalmi problémát immáron az alkoholizmus jelentette, míg az alkoholfogyasztás maga polgárjogot nyert. Pályája végén azután Jellinek visszatér az alkoholizmus és a társadalmi, gazdasági, politikai, valamint kulturális tényezők közötti összefüggések témaköréhez, s hangsúlyozza a betegségkoncepció konstruktív jellegét. Jellinek az 1950es éveket követően saját eredeti elképzelését meghaladva élete utolsó szakaszában már alkohollal kapcsolatos problémákról, s nem az alkoholizmus szűkebben értelmezett koncepciójáról beszél. A dolgozat főbb kérdései tehát, hogy az excesszív ivás miként vált társadalmi problémává az Amerikai Egyesült Államokban? Melyek a főbb jellegzetességei a problémás ivás értelmezési modelljeinek? Az eltérő értelmezések milyen történeti, társadalmi tényezőkre vezethetők vissza? Milyen kölcsönhatások és kapcsolódási pontok fedezhetők fel az egyes értelmezési modellek között? A dolgozat fókuszában azok a társadalmi-történeti tényezők és folyamatok állnak, amelyek során az alkoholizmuskezelés különféle modelljei - dinamikus és hullámzó folyamatokon keresztül - a társadalmi megközelítés szintjéről az egyéni szintre helyeződtek át. Az értekezés vizsgálja továbbá a biomedikális és szociális szféra közötti párbeszéd elakadását magyarázó tényezőket, mely dialógusra való törekvés Jellinek munkásságának különböző korszakaiban, ha nem is töretlenül, de fellelhető.
Kulcsszó (Magyar)addiktológia
alkoholizmus
alkoholizmuskezelés
Jellinek
tudománytörténet
Kulcsszó (Angol)addictology
alcoholism
history of science
Jellinek
treatment of alcoholism
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record