Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2018-11-27T09:45:41Z
Szerző Novák Barnabás
MTMTID:
10024837
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/18057
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénA terminológiai munkafolyamat a minőségi jogalkotásban Magyar-olasz összehasonlító vizsgálat az alkotmányjogi terminológia területén
Az értekezés címe angolulThe role of Terminology Work in quality law making Hungarian-Italian comparative terminology at he field of constitutional law
Absztrakt az értekezés nyelvénThe aim of the research was to explore the theoretical background and practical applicability of the legal terminology workflow. This thesis is intended to contribute to the elaboration of a common working method for the two sciences and to the adoption of international examples. With the results described, I would like to draw the attention of lawyers and translators to familiarize themselves with the terminological approach, the main theoretical and practical frameworks of the terminology databases of today, and to transform their work strategy and become conscious users of the tools provided by terminology. An additional advantage of terminology knowledge is that translators and lawyers will be able to support their language choices in an objective manner and with professional arguments. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| A kutatás kitűzött célja a jogi terminológiai munkafolyamat elméleti hátterének és gyakorlati alkalmazhatóságának feltárása volt. Napjaink globalizált politikai környezetében elengedhetetlen, hogy a közölni kívánt fogalmak és az őket jelölő szakkifejezések pontosak és egyértelműek legyenek, ez pedig világosan meghatározott fogalmak, terminusok és ekvivalensek nélkül nehezen elképzelhető. Fontos, hogy a nyelv mai állapotát leképezzük, rögzítsük és ellenőrzött formában közzé tegyük. Ennek megfelelőn a nyelvi és jog kapcsolatát az egyén és az állam relációjában, valamint az ahhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek viszonyában értelmezzük. A kutatás során megállapítható, hogy a kutatási terület hazai viszonylatban nem kap elég figyelmet, a kutatások alapvetően külön-külön folynak a jog és a terminológia berkein belül. Jelen disszertáció a két tudomány közös munkamódszerének kidolgozásához, a nemzetközi példák átvételéhez kíván hozzájárulni. A leírt eredményekkel egyfelől a jogászok és fordítók figyelmét kívánom felhívni arra, hogy ismerjék meg a terminológiai szemléletmódot, napjaink terminológiai adatbázisainak főbb elméleti és gyakorlati kereteit és ennek megfelelően alakítsák munkájuk stratégiáját és váljanak a terminológia által biztosított segédeszközök tudatos felhasználójává. A terminológiai ismeretek további előnye, hogy a fordítók és jogászok képesek lesznek nyelvi választásaikat objektív módon, szakmai érvekkel is alátámasztani.
Kulcsszó (Magyar)Alaptörvény
alkotmányjog
Minőségi jogalkotás
terminológiai adatbázis
terminológiai munka
Kulcsszó (Angol)Basic law
Constitutional law
Quality legislation
Terminology database
Terminology work
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaÁJK Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola
TémavezetőDrinóczi Tímea


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record