Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2018-08-06T12:14:29Z
Szerző Horváth Zsuzsanna
MTMTID:
00000
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/17721
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénAz Európai Unió környezeti politikája és joga
Absztrakt az értekezés nyelvénA kutatás elsődleges célja az Európai Unió Környezeti Politikájának és Jogának elemzése, közösségi szintre emelése indokainak és körülményeinek feltárása, fejlődése, kiteljesedése főbb állomásainak, központi szerepének és jövőbeli fejlesztése perspektíváinak vizsgálata, s a mindezekből leszűrhető tapasztalatok bemutatása. Mint minden kutatás, az értekezésben tükröződő is, első lépcsőként a kutató számára szolgál a tudományos megismerés és felismerés, az összefüggések feltárása és megértése, a tudományos eredmények megfogalmazása jóleső érzésével. Ezen túl azonban, mint minden kutatást, az értekezésben összefoglaltat is, a megismertetés szándéka vezérel. A kutatásnak és az eredményeit összegző értekezésnek kezdettől fogva kifejezetten célja az Unió Környezeti Politikájának és Jogának elemzésén túl, annak bemutatása. A kutatási téma időszerűsége, azaz, az Európai Unióhoz való csatlakozás szükségessé teszi a Közösség és az Unió összes politikájának és egész joganyagának adaptálását és alkalmazását, a magyar politikai ágazatok és jogrendszer oly módon való fejlesztését, amely azokat az integrációra alkalmassá teszi. E feladat teljesítése, amely Magyarországnak az Európai Közösségekkel 1991-ben kötött Társulási Szerződésében megfogalmazott s az azt követő előcsatlakozási folyamat tárgyalásai eredményeként vállalt, majd a 2003-ban aláírt Csatlakozási Szerződésben rögzített kötelezettségéből ered, elkerülhetetlenné teszi az Unió Környezeti Politikájának és Jogának megismerését és megértését. Bármily evidensnek és egyszerűnek tűnik is, e feladat mind a környezeti jogászokat, mind pedig az Európai Unió politikáiban és jogában jártas szakembereket meglehetősen bonyolult feladat elé állítja, nem csupán a csatlakozásra még csak készülő államokban, de az Unió Tagállamaiban is. Az Unió szakmai közönsége számára íródott egyik monográfia szerzője (Mathijsen, P.S.R.F.) bevezetőjében szükségesnek tartja megjegyezni, hogy e területet tanulmányozóknak megbocsátható, ha kezdetben bizonytalanok a meglehetősen bonyolult, többféleképpen értelmezett és alkalmazott közösségi jogi terminológia használatában. Még inkább indokolt lehet e bizonytalanság az Unión kívüli országok szakemberei részéről, akik e téren szükségszerűen kevesebb tapasztalattal rendelkezvén, egyelőre csak kívülről ízlelgetik a számukra új jogrend még alig ismert, a hazaiban szokatlan intézményeit, alapelveit, szabályait és terminológiáját.
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaÁllam- és Jogtudományi Doktori Iskola
TémavezetőBruhács János


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record