Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2018-04-26T06:11:48Z
Szerző Pachner Orsolya
MTMTID:
10037519
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/17377
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénKategorizáció és autizmus: Perceptuális kategorizáció sajátosságai autizmusban
Az értekezés címe angolulCategorization and autism: Characteristics of perceptual categorization in autism
Absztrakt az értekezés nyelvénKutatásunknak két előre meghatározott célja volt. Pontosabban megismerni az autizmussal élő gyermekek kategorizációs képességeinek sajátosságait, és ennek előfeltételeként megvizsgálni a bruneri perceptuális készenlételmélet alapján felvázolt kategorizációs modell érvényességét tipikus fejlődésű gyermekeken. Vizsgálatunkban 30 autizmussal élő és 79, életkorban illesztett tipikus fejlődésű gyermek adatait elemeztük. Úgy tűnik, hogy tipikus fejlődés esetén a bruneri elmélet alapján elkülönített képességek már jelen vannak az iskoláskor elején, hét éves korban is, de az életkorral hatékonyságuk, a kategorizációs összteljesítmény növekszik. Autizmussal élő gyermekeknél is igazoltuk a protoípuskivonási képesség épségét, visszajelzés nélküli kategorizációs feladatban. A generalizációs képesség gyengeségére találtunk bizonyítékot autizmusban. A visszajelzésen alapuló kategorizáción belül mind a tipikus fejlődésű, mind az autizmussal élő gyermekeknél elkülönítettük a generalizációs és a diszkriminációs képességet. Míg tipikus fejlődés esetén a két képesség negatív együttjárást mutatott, addig az autizmussal élők eredményei a két folyamat függetlenségére utalnak. Ez az eredményünk alátámaszthatja a grossbergi vigilanciakontroll zavarának hipotézisét. Az autizmussal élő gyermekek nem a bruneri modell alapján kategorizálnak, teljesítményükre csak a prototípuskivonási és a diszkriminációs képesség volt jelentős hatással. Strukturális egyenlet modell alkalmazásával vizsgáltuk az életkor, az intellektus, a nyelvi készség és az ADI-R interjúval mért autizmus súlyosságának hatását a kategorizációs teljesítményre. Az életkor mellett a kommunikációs deficit súlyossága és a TROG nyelvtani szerkezetek megértésének összpontszáma mutatott jelentős kapcsolatot a kategorizációs teljesítménnyel. A SEM alkalmazása egy új lehetőség lehet az autizmuskutatás módszertanában, ahhoz hogy az általunk vizsgált képességnek megfelelő kontrollváltozó alapján illesszük a kontrollcsoportot.
Kulcsszó (Magyar)autizmus
generalizáció
kategorizáció
prototípuskivonás
strukturális egyenlet modell
Kulcsszó (Angol)autism
categorization
generalization
prototype formation
structural equation model
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Pszichológia Doktori Iskola
TémavezetőRévész György


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record