Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2018-01-12T14:54:01Z
Szerző Németh Csaba
MTMTID:
10048065
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/17169
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénEgy európai vívmányról: Az Európai Unió polgári válságkezelési tevékenysége, különös tekintettel Koszovóra
Az értekezés címe angolulOn a European achievement: the civil crisis management activity of the EU, especially in Kosovo. The European Union Rule of Law Mission in Kosovo.
Absztrakt az értekezés nyelvénA doktori értekezésemben egy olyan határterületet választottam témául, ahol a nemzetközi jog és az európai közjog összetalálkoznak. Kutatásaim által azon uniós tevékenységeket kívántam bemutatni, melyeket az EU a közös biztonság- és védelempolitika (CSDP) keretein belül, a polgári válságkezelés területén – különös tekintettel Koszovóra – folytat. A polgári válságkezelést a CSDP keretében vizsgáltam, azonban nem kerülhettem el, hogy a tágabb értelemben vett polgári válságkezelést, melyet az Európai Bizottság folytat, dolgozatomban érintsem. A doktori értekezésem alapgondolata az volt, hogy az uniós polgári válságkezelés intézménye képes az integrációt és az európai eszmét tovább erősíteni. Ehhez azonban nélkülözhetetlen, hogy az EU az ezen a területen rendelkezésre álló képességeit, ill. eszközeit megfelelően alkalmazza. A doktori értekezés struktúráját úgy alakítottam ki, hogy a témát az általánostól a speciális felé irányítsam. Erre tekintettel először a dolgozatom témája szempontjából alapvető fogalmakat, a válságkezelés által közvetített értékeket, a polgári válságkezelés történetét, Koszovó és a nemzetközi közösség, ill. az EU közötti kapcsolatot volt szükséges ismertetni. Ezt követően, erre az ismeretanyagra építkezve a polgári válságkezelés gyakran misztikusnak tűnő világát mutattam be, ideértve annak intézményrendszerét, finanszírozását, a döntéshozatali rendszert és a gyakorlati vonatkozásait, különös tekintettel Koszovóra. Mivel a dolgozatom témája rendkívül aktuálisnak mondható, a forrásfeldolgozás során majdnem kizárólag idegen nyelvű, ill. ún. elsődleges forrásokra támaszkodtam, értve ez utóbbi alatt azt, hogy példának okáért uniós jogforrásokat, EULEX és ENSZ jelentéseket tanulmányoztam. A fentieken túlmenően jelentősen előremozdították a kutatásomat a koszovói és szerb kollégákkal folytatott viták, melyekre különböző konferenciákon és nyári egyetemeken került sor, továbbá az EULEX Kosovo misszió több tisztviselőjével folytatott megbeszéléseim. A dolgozat végleges tartalmának kialakításában az EULEX pristinai székhelyén szerzett tapasztalataimat is felhasználtam. A kutatásaim során a következő megállapításokra jutottam: (i) Az uniós polgári válságkezelés során az EU közös uniós értékeket közvetít a válságkezeléssel érintett országban. (ii) A balkáni országokat érintő uniós válságkezeléstől a Bizottság tevékenysége nem választható el, az uniós válságkezelési tevékenység és az adott balkáni ország uniós integrációja egymásra utalt folyamatok. (iii) Az uniós polgári válságkezelés intézményrendszerének fő problémája a fragmentáltság, az uniós fellépés koherenciájának biztosítására született megoldások pedig nem hozták meg eddig a kívánt eredményt. (iv) Az EULEX Kosovo misszióval az uniós polgári válságkezelés új szintre lépett és különösen a végrehajtási jellegű mandátum és a nemzetközi bíráknak és ügyészeknek a hazai (koszovói) igazságszolgáltatási rendszeren belüli alkalmazásával korábban nem ismert tapasztalatokat biztosít a későbbi válságkezelési missziók számára. (v) Az EULEX Kosovo misszió egyelőre egyik célját sem tudta elérni. A koszovói jogállam felépítéséhez a nemzetközi közösség segítsége jelenleg is szükséges, különösen a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harc, továbbá a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos igazságszolgáltatási feladatok pártatlan ellátása területén. (vi) Az uniós polgári válságkezelés területe további fejlődésre szorul, nem mennyiségi, hanem minőségi értelemben: különösen a missziós teljesítmény értékelése, a missziós cél konkrét meghatározása és missziós alkalmazottak előzetes és sztenderdizált képzése és az EU-n, ill. a nemzetközi közösségen belüli koordináció területén.
Kulcsszó (Magyar)EU
EULEX Koszovó misszió
közös biztonság- és védelempolitika
közös kül- és biztonságpolitika
polgári válságkezelés
Kulcsszó (Angol)CFSP
civil crisis management
CSDP
EU
EULEX KOSOVO
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaÁJK Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola
TémavezetőMohay Ágoston


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record