Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2017-04-13T09:06:55Z
Szerző Bencsik Gábor
MTMTID:

Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/16124
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénA cigányok képe : A magyarországi cigányság történeti ikonográfiája a 20. század előtt
Absztrakt az értekezés nyelvénKépekben élünk. A világ elsődlegesen képekben mutatkozik meg előttünk, és mindaz, amit látunk és hallunk, bennünk leképeződik. Gondolkodásunk azonban ezeket a képeket, illetve leképeződéseket fogalmakká absztrahálja, a fogalmakat szavakba öntjük, a szavakat pedig leírjuk, mások leírt szavait olvassuk. A beszéd és az írás segítségével képek nélkül is megértjük egymást, közlendőnk célba talál. A tudomány tehát hosszú időn át megtehette, hogy hátat fordít a képnek, vizsgálódása tárgyának és eszközének kizárólag a szöveget választotta. Úgy tűnik azonban, hogy a kép az elmúlt egy-két évtizedben kitört ebből a fogságból, s az emberi gondolkodásban visszaköveteli magának azt a helyet, amelyet évtízezredeken át elfoglalt. Jó húsz éve egyre több szó esik a képi fordulatról, az „iconic turn”-ről, amelynek révén a kép valósággal elárasztotta a civilizációt, meghódította a tömegek mindennapjait, és a tudomány kapuit döngeti. Ennek a fordulatnak az egyes elemeit világosan látjuk mindnyájan. A televízió időnk egyre nagyobb hányadát követeli magának, újságjaink és könyveink képekkel zsúfolva, utcáinkon plakáterdő, mobil-telefonunkon képes üzenetek jönnek-mennek, a fényképezés, képfeldolgozás digitális technikáit már az általános iskolások elsajátítják. A fordulat azonban sokkal korábban kezdődött. Nagyhatású könyvében (A nyomtatott kép és a vizuális komunikáció) William Ivins a 19. század első harmadának találmányaira hívja fel a fi gyelmet: az angol Bewick részletgazdag fametszetére, a francia Robert folyamatosan, végtelen csíkban gyártott újságpapírjára, valamint a német Koenig gyorssajtójára, amelyek együttesen megteremtették a feltételeket az olcsó, nagy példányszámú képes újságok számára.
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
TémavezetőNagy Mariann


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record