Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2016-10-11T06:50:29Z
Szerző Tusori Szabolcs
MTMTID:
10021500
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/15541
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvén„Rábeszélőgépek” a szervezetben: A humán és a számítógépes ágensek javaslatainak operatív döntéshozókra gyakorolt hatásai a lezárás iránti igény szintjének függvényében
Az értekezés címe angolulDecision Making in Organisations: The Effects of Human and Computer-Based Suggestions on Decision Makers' Opinions in Consideration of Need for Closure
Absztrakt az értekezés nyelvénAz információs technológiák robbanásszerű fejlődésének eredményeként a számítógépes döntéstámogató rendszerek (DTR-ek) egyre több szervezetben jelennek meg. Habár a DTR-ek fogalmi meghatározásai meglehetősen széles spektrumot fednek le, e helyen azokra a komplex alkalmazásokra gondolunk, amelyek az eredeti fejlesztői koncepció szerint képesek kiegészíteni vagy esetenként teljes mértékben kiváltani a tudás-intenzív szakterületek specialistáinak javaslatait rosszul vagy félig strukturált problémák esetében. Fontos kiemelni, hogy a DTR-eket gyakran használják olyan helyzetekben, ahol jelentős a döntéshez kapcsolódó bizonytalanság és kockázat, ilyen módon a döntéshozóra nagymértékű pszichés teher hárul. A disszertáció arra a látszólag egyszerű kérdésre keresi a választ, hogy bizonytalan és kockázatos helyzetek esetében a döntéshozók szempontjából van-e jelentősége az információ forrásának: konkrétabban fogalmazva számít-e, hogy a felmerült kérdésre érkező javaslat emberi szakértőtől vagy egy számítógéptől érkezik. Azt feltételeztük, hogy a döntéshozók lezárás iránti igényének szintje kapcsolatban állhat a külső forrásokra vonatkozó vélekedésekkel, amelyek ilyen módon befolyásolhatják az ítéletalkotási folyamatot. Eredményeink szerint a lezárás iránti igény magasabb szintjével jellemezhető személyek tekintélytiszteletükből és konzervativizmusukból adódóan kedvezőbb módon vélekednek a szakértőkről, mint a lezárás iránti igény alacsonyabb szintjével jellemezhető alanyok. Arra is találtunk bizonyítékot, hogy az ilyen személyek ítéletalkotási folyamataira nagyobb hatással van a döntéstámogatás forrása, mint a lezárás iránti igény alacsonyabb szintjével jellemezhető személyekre. A zártabb gondolkodású személyek esetében az információforrásra vonatkozó vélekedések modelláló szerepe azonban főként akkor érvényesül, ha a döntéstámogatás a saját vélemény kikristályosodása előtt érkezik. Azokban az esetekben, amikor a döntéshozókat a keresési folyamat lezárására ösztönöztük, a magasabb lezárás iránti igénnyel jellemezhető személyek esetében is jelentőségét vesztette, hogy a döntéstámogatás forrása szakember vagy számítógép. Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, vizsgálatunk eredményei szerint a lezárás iránti igény magasabb szintje hatással lehet a különböző információforrásoktól érkező javaslatok elfogadására, illetve a végső döntésre vonatkozóan, ez a hatás azonban akkor érvényesül igazán, ha a javaslat időben megelőzi a döntéshozó saját álláspontjának rögzülését.
Kulcsszó (Magyar)döntéstámogató rendszerek
ember-számítógép interakció
korlátozott racionalitás
lezárás iránti igény
szervezeti döntéshozatal
Kulcsszó (Angol)bounded rationality
decision support systems
human-computer interaction
need for closure
organisational decision making
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Pszichológia Doktori Iskola
TémavezetőRévész György


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record