Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2016-08-31T12:06:05Z
Szerző Boda-Ujlaky Judit Emma
MTMTID:
10027458
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/15171
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénA gelotofóbia kialakulásának, fennmaradásának és terápiájának szociálpszichológiai faktorai
Absztrakt az értekezés nyelvénHáttér: A gelotofóbia (kinevettetéstől, nevetségessé válástól való félelem) hátterében a megnövekedett szégyen- és félelemérzés, valamint a csökkent örömérzés áll, számos pszichiátriai problémával együtt jár. Egy 1000 főből álló random mintában 5 ember lesz extrém mértékben gelotofóbiás (a Geloph<15> kérdőíven legalább 3,5 pontos átlag az elérhető négyből), legalább enyhe gelotofóbiás (a Geloph<15> kérdőíven legalább 2,5 átlag) pedig országonként változó mértékben 16-130 (Magyarországon ez kb. 7%). Cél: Kutatásaim részben a magyarországi gelotofóbia-kutatás szinte egyetlen képviselői, melyek részben a világ gelotofóbia-kutatásait kiegészítő, vagy egészen más szempontból közelítő munkák. Módszerek: Különböző mintákon különböző vizsgálatokat végeztünk, az egyes vizsgálatokban résztvevők száma kb. 100 fő volt. A vizsgálatokat kivétel nélkül kérdőíves, papír-ceruza eljárással végeztük, a statisztikai elemzések során korrelációkat, parciális korrelációkat és a gelotofóbiás, illetve nem gelotofóbiás csoportok összehasonlítását végeztük el. Eredmények: A gelotofóbia pontszám 1%-os szinten pozitívan korrelál az alexitímia kérdőíven (TAS-20) érzelmek azonosítására vonatozó képesség hiányával (r=0,356, p<0,01), illetve azok kifejezésére vonatkozó hiányosságokkal (r=0,363, p<0,01), valamint az alexitímia összértékkel (r=0,360, p<0,01). Az érzelmi intelligencia (Bar-On EQ-i) összpontszámmal a korreláció (r=0,624, p<0,01) és majdnem minden alksálával korrelál. A gelotofóbiások szignifikánsan alacsonyabb érzelmi intelligencia és magasabb alexitímia pontszámot értek el, mint a nem gelotofóbiások, majdnem minden alskálán. Fogvatartotti mintában a gelotofóbiával a bűntudatot mérő skálák (TOSCA-SP) korreláltak negatívan vagy mutattak tendencia szintű negatív együtt járást (bűntudat – érzelem és kogníció r=-0,239+, bűntudat – helyreállító viselkedés r=-0,300 p<0,01) a gelotofóbiával. A szégyen egyik skálája, meglepő módon, függetlennek mutatkozott tőle (szégyen – negatív önértékelés r= 0,051) míg a többi pozitív kapcsolatban áll vele szégyen – elkerülés r= 0,288, p<0,05); externalizáció (r=0,279 p<0,01). 9 és 12 évesek ugratási tapasztalatait és gelotofóbia értékét összehasonlítva a fiatalabbak ellenségesebbnek látták az ugratást és rosszabbul is érezték magukat annak következtében (m9=7,605, m12=6,777 Sd9=3,714, Sd12=2,514); Welch-féle d-próba: d(264,7)=2,172 (p=0,0308). Ennek megfelelően a gelotofóbia értékek is eltérőek voltak: m9=1,905, sd9=0,578, m12=1,695, Sd12=0,469, d(259,7)=3,310 (p=0,0011). A családi hatásokat vizsgálva (PBI) a gelotofóbia leginkább az anyai és az apai szeretet hiányával (r=-0,338, -0,345, p<0,01), valamint az anyai korlátozással (r=0,213, p<0,05) és túlvédéssel (r=0,407, p<0,01) mutatott összefüggést és tett különséget a két csoport között. A gelotofóbia a mentális egészség minden alskálájával (SCL-90) legalább 1%-os szinten negatívan korrelált és tett különbséget a két csoport között. Következtetések: Eredményeink illeszkednek a gelotofóbia kutatásának eddigi eredményihez, ugyanakkor rávilágítanak annak szükségességére, hogy a megaláztatással, illetve az elkerülő személyiségzavarral való kapcsolatát tisztázzuk.
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Pszichológia Doktori Iskola
TémavezetőSéra László


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record