Now showing items 1-1 of 1

    • A királyi jog mechanizmusai az Árpád-korban 

      László Balázs (2023-02-21)
      A Kárpát-medencében letelepedett és a vele együtt élő, különböző etnikumú népekkel egységes uralom alá vonva országgá szervezett magyarság fölött érvényesülő uralmi forma – az ország és az állam mibenlétével, létrejöttével ...