Now showing items 1-1 of 1

    • Platina-katalizált hidroformilezési reakciók vizsgálata 

      Pongrácz Péter (2014-12-02)
      Számos új szerkezetű ligandum platinakomplexét állítottam elő, melyek szerkezetét 1H, 13C és 31P NMR spektroszkópiával jellemeztem. A komplexeket mint katalizátor prekurzorokat hidroformilezési reakcióban teszteltem. A ...