Now showing items 1-1 of 1

    • Az információs társadalom jogi keretei 

      Balogh Zsolt György (2000-12-19)
      A dolgozat célja annak bemutatása, hogy napjaink információs forradalma milyen hatással van a társadalomra, a gazdaság szereplőire, a mindennapi életre, s e kihívások milyen jogalkotási válaszokat váltanak ki. A jogirodalomban ...