Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2023-02-21T09:28:39Z
Szerző Ipolyi Dóra
MTMTID:
10062188
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34838
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénPárkapcsolatok alakulása a 21. században: Ellenszolgáltatáson alapuló párkapcsolatok az evolúciós pszichológia szemszögéből
Az értekezés címe angolulEvolution of romantic relationships in the 21st century: Transactional relationships from the perspective of evolutionary psychology
Absztrakt az értekezés nyelvénPárválasztási preferenciáink az evolúciós pszichológia szerint olyan mentális programok, amelyek meghatározott módon szabályozzák viselkedésünket és irányítják a párválasztási folyamatot, illetve párkapcsolatainkat. A hosszútávú párkapcsolatok túlnyomó többségében evolúciós stratégia mentén szerveződnek, azonban a rövidtávú kapcsolatokra is hatással vannak. A disszertációban öt vizsgálat eredményét mutatjuk be, amelyek közül az első a témához kapcsolódást mutatja be interdiszciplináris megközelítésből, az ezt követő négy vizsgálat a párkapcsolatokat érintő evolúciós pszichológiai diskurzushoz járulnak hozzá. A kutatás során a sugar kapcsolatok elfogadását mérő eszköz validálására az intim partner- és szexuális kapcsolatok pszichológiai működésének egyéb mutatóit használtuk fel, illetve igazoltuk, hogy a sugar kapcsolatok elfogadása pozitívan összefügg az intim partnerkapcsolatokban tanúsított önhasznosító viselkedéssel, a játékos szerelmi stílussal és a korlátlan szocioszexualitással. A kapott eredmények alátámasztják azt az elképzelést, hogy a fiatalok tranzakciós szexre (pl. sugar kapcsolatra) való nyitottsága összefügg a rövidtávú kapcsolatok preferálásával, a játékos szerelmi stílussal, az énközpontú szexuális motivációval és az olyan averzív személyiségjegyekkel, mint a szubklinikai pszichopátia, a machiavellizmus és a borderline személyiségszerveződés. Kimutattuk, hogy ezek az összefüggések az átlagpopulációban is megfigyelhetők. A sugar kapcsolatokhoz való hozzáállás mérését az idősebb felnőtteknél való mérőeszköz kifejlesztése és validálása lehetővé tette számunkra, hogy összehasonlítsuk a két mintában lévő korrelációk mintázatát az életkor függvényében. Vizsgáltuk a sugar kapcsolatok elfogadásának összefüggéseit a külső és belső motivációval, az önértékeléssel, valamint a kötődési stílusokkal. Emellett teszteltük a sugar kapcsolatok elfogadása és a szociálisan averzív személyiségjegyek közötti várt összefüggéseket fiatal felnőtt nők és férfiak körében. Az elemzések többsége megerősítette az előfeltevéseket. Az önbevallásos kérdőív érvényes mérőeszköz lehet a fiatalabb és idősebb személyek sugar kapcsolatra való hajlandóságának mérésére.
Kulcsszó (Magyar)ellenszolgáltatáson alapuló kapcsolat
evolúciós pszichológia
párkapcsolat
sugar kapcsolat
szexuális motiváció
Kulcsszó (Angol)evolutionary psychology
romantic relationship
sexual motivation
sugar relationship
transactional relationship
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Pszichológia Doktori Iskola
TémavezetőMeskó Norbert


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record