Show simple item record

dc.contributor.authorDeák, Anita
dc.contributor.authorBalázs, Regina
dc.contributor.authorFodor, Tímea
dc.contributor.authorCsery, Ádám
dc.contributor.authorBulla, Zsófia Hanna
dc.contributor.authorErdélyi, Veronika
dc.contributor.authorKopácsi, Júlia
dc.contributor.authorLázár, Anetta
dc.contributor.authorSzecsei, Fanni
dc.contributor.authorBereczkei, Tamás
dc.date2022
dc.date.accessioned2022-06-10T10:22:55Z
dc.date.available2022-06-10T10:22:55Z
dc.identifier.urihttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34294
dc.description.abstractA Jaak Panksepp evolúciós alapokon nyugvó affektív idegtudományi elméletének keretein belül végzett kutatások új szemléletet jelentenek a személyiség megértésében abban a tekintetben, hogy feltárhatóvá válnak a személyiség affektív alapjai. A Panksepp és Davis által kidolgozott Affektív Idegtudományi Személyiség Skálák (ANPS) széles körben használt és elterjedt önjellemző mérőeszköz az elsődleges érzelmi vonások mérésére. Az ANPS három pozitív (KERESÉS, GONDOSKODÁS, JÁTÉKOSSÁG) és három negatív érzelmi skálát tartalmaz (DÜH, SZOMORÚSÁG, FÉLELEM), hetedik skálája pedig a Spiritualitás. Jóllehet az ANPS kérdőív 15 nyelven elérhető, magyar változata még nem készült. Jelen tanulmány célja e hiány pótlása és a kérdőív hazai adaptálása során kapott eredmények ismertetése. Egészséges felnőttek (N = 910) körében végeztünk adatgyűjtést keresztmetszeti kutatás keretében. Az ANPS kérdőív mellett a résztvevők kitöltötték a Viselkedéses Gátló és Aktiváló Rendszer Skálákat (BIS/BAS) és a Pozitív és Negatív Affektivitás Skálákat (PANAS). Az ANPS kérdőív valamennyi skálája jó reliabilitásmutatóval rendelkezik (Cronbach-α = 0,74–0,90). A megerősítő faktorelemzés alátámasztja mind a kétfaktoros, mind a hatfaktoros érzelmi modellt. A konvergens és diszkriminatív validitás vizsgálata a várt eredményeket hozta. Az ANPS skálák magyar adaptációja megfelelő pszichometriai mutatókkal rendelkezik, és alkalmas az elsődleges érzelmi rendszerek mérésére. A kérdőív nemcsak affektív idegtudományi, klinikai pszichológiai és kulturális összehasonlító kutatásokban alkalmazható önkitöltős mérőeszközként, hanem olyan vizsgálatokban is, amelyek evolúciós pszichológiai szemléletben értelmezik az érzelmeket és a személyiséget.
dc.relation.ispartofAz Affektív Idegtudományi Személyiség Skálák (Affective Neuroscience Personality Scales) magyar változata
dc.subjectANPS skálák
dc.subjectelsődleges érzelmi vonások
dc.subjectpszichometriai jellemzők
dc.subjectANPS scales
dc.subjectprimary emotional traits
dc.subjectpsychometric properties
dc.titleAz Affektív Idegtudományi Személyiség Skálák - Kérdőívhu
dc.description.abstractengStudies conducted in the framework of Jaak Panksepp's Affective Neuroscience Theory provide a new approach to understand the emotional basis of personality. The Affective Neuroscience Personality Scales (ANPS) developed by Panksepp and Davis is a common and widely used self-report tool to measure primary emotional traits. The ANPS consist of three positive scales (SEEK, CARE, PLAY), three negative scales (ANGER, SADNESS, FEAR), and Spirituality. Although the ANPS is available in 15 languages, the Hungarian version has not been developed, yet. The aim of the current study is to fill in this gap and report the result of the Hungarian version. Healthy adults (N = 910) participated in a cross-sectional study and filled in the Behavioral Inhibition and Activation Scales (BIS/BAS), and the Positive and Negative Affective Scales (PANAS). Reliability values of all ANPS scales are good (Cronbach-α = 0.74–0,90). The confirmatory factor analysis supported both the two-factor model and the six-factor model of the emotional traits. The findings of the convergent and discriminative validity are as expected. The Hungarian version of the ANPS has good psychometric properties, and it is suitable for measuring the six primary emotional traits. The ANPS is an appropriate self-report tool for studies in the field of affective neuroscience, clinical psychology, and cross-cultural research.
dc.identifier.containertitleMagyar Pszichológiai Szemle
dc.identifier.containerissn0025-0279


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record