Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2020-09-16T12:10:09Z
Szerző Restás Péter
MTMTID:
10058256
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23635
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénA szervezet, mint konstruált tér vizsgálata narratív és nyelvi eszközökkel
Az értekezés címe angolulExamining the socially constructed nature of organizations through narrative and linguistic tools
Absztrakt az értekezés nyelvénA dolgozatban munkavállalókkal készült, szervezetről szóló interjúkat elemeztünk (N=273) a tudományos narratív pszichológia, valamint a tartalomelemzés módszerének segítségével. Kiindulópontunk az volt, hogy a munkavállalók által elbeszélt narratívumok nyelvi jegyeinek gyakoriságai árulkodnak az egyén szervezeti azonosulásáról és a szervezethez fűződő viszonyáról. Továbbá az, hogy a tudományos narratív pszichológia elmélete és módszertana alkalmazható a szervezeti narratívumok elemzésében. Ennek érdekében a szervezeti narratívumok mellett szervezeti mérőeszközökkel is dolgoztunk. A dolgozat elméleti hátterében felvázoltuk azt az elméleti elgondolást, amelyben a szervezeteket, mint társas-konstruált tereket tételeztük. Ennek mentén azt, hogy a szervezetek olyan viselkedési szabályokat alakítanak ki működésük közben, amelyek befolyásolják a munkavállalók szervezeti viselkedését és pszichológiai folyamatait. Továbbá az, hogy a szervezet egy narratív tér: a társas teret a munkavállalók interakciói mentén kialakuló narratívumok alkotják és alakítják. Ismertetjük azokat a szervezetpszichológia koncepciókat, amelyek a vizsgálatban szerepelnek, és a szervezet-egyén közötti kapcsolat leírására alkalmasak. Bemutatjuk azokat az elméleteket, amelyek a társadalomtudományban a 20. század eleje óta jelen vannak és az emberi közösségek konstruktív aspektusaira hívják fel a figyelmet. Ebbe a sorba tartozik a szimbolikus interakció, a szociális reprezentáció és narratív pszichológiai elméletek. Ismertettük továbbá a komplex adaptív rendszerek elméletét (CAS), amely a természettudomány felől érkezve állít a többi elmélethez hasonló tudásokat egyén és közösség viszonyáról. A dolgozat vizsgálati részében ismertetjük azt a módszertant, amellyel begyűjtöttük a szervezeti interjúkat, valamint azokat az eljárásokat, amelyekkel a narratív és tematikus elemzéseket elvégeztük. A narratív elemzésen túl egy saját (metafora alapú) mérőeszközt is kialakítottunk.
Kulcsszó (Magyar)egyén-szervezet pszichológia kapcsolat
értelemadás
metafora
narratív pszichológia
Szociális konstrukció
Kulcsszó (Angol)individual-organization psychological connection
metaphor
narrative psychology
sensemaking
Social constructionism
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Pszichológia Doktori Iskola
TémavezetőVincze Orsolya


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record