Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2020-02-18T09:50:18Z
Szerző Simó Balázs
MTMTID:
10061115
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23469
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénA magyar regionális fejlesztési ügynökségek és működési környezetük
Absztrakt az értekezés nyelvénA Hetedik jelentésnek a gazdasági, szociális és területi kohézióról a fő üzenete: „Az én régióm, az én Európám, a mi jövőnk” (Európai Bizottság, 2017). Egy olyan uniós programozási időszak közepén született ez az üzenet, melynek már a kezdetére Magyarország megszüntette mind a Regionális Fejlesztési Tanácsokat, mind pedig a regionális fejlesztési ügynökségeket (RFÜ). Jelen disszertáció arra keresi a választ, hogy a magyarországi RFÜ-k számára adott volt-e az elmúlt két évtized során az a támogató környezet, amelyre a potenciáljuk teljes kiaknázásához és a nyugati társintézményekhez hasonló fejlődési pálya bejárásához volt szükségük. Továbbá annak az áttekintése, hogy az RFÜ-k megszüntetését is magával hozó, jelenkori kihívásokkal megküzdő kormányzati területfejlesztési intézményrendszer milyen módon igyekszik ellátni a klasszikus RFÜ-s funkciókat. A kutatás interdiszciplináris megközelítéssel igyekszik vizsgálni azon történeti, szociális, gazdasági és legfőképp szakpolitikai összefüggéseket, melyek érdemben befolyásolták a nyugat-európai és a hazai ügynökségek fejlődési pályáját. A vizsgálat körüljárja a téma szempontjából releváns közgazdasági és helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó elméleteket, és kitér a területfejlesztéssel kapcsolatos uniós politikák, és a hozzájuk kapcsolódó – alapvetően kelet-közép-európai – uniós forrásfelhasználási rendszerek áttekintésére is. A magyar kontextus és ügynökségek elemzéséhez a szerző kvalitatív és kvantitatív módszereket egyaránt segítségül hív. Különös hangsúly kerül a rendszerváltást követő regionalizmus és az ügynökségek működési környezetét jelentő fejlesztéspolitikai intézményrendszer folyamatainak áttekintésére. Ezt a szerző jogszabályok és kormányzati szakpolitikák végrehajtásának elemzése, statisztikai adatok vizsgálata, szakpolitikai dokumentumok, jelentések és külsős tanácsadói elemzések tanulmányozása által végzi el. Az említettek mellett a magyar ügynökségek operatív tevékenységének feldolgozása a feladatellátásukhoz kapcsolódó dokumentációk (operatív programok, éves munkatervek, közhasznú jelentések, időszaki beszámolók) vizsgálata, saját adatbázisok építése, a fellelt információk újabb szempontú vizsgálata és interjúk elvégzése nyomán valósult meg. Az ügynökségek egyes életciklusaira jellemző tulajdonságaik meghatározásához a szerző a nemzetközi szakirodalomban is elfogadott értékelési metódust vett alapul, és módosított a kutatási céloknak megfelelően. A vizsgálat eredményei azt a következtetést engedik levonni, hogy a magyar ügynökségeknek már létrejöttüktől fogva kedvezőtlen szakpolitikai környezetben kellett végezni feladataikat. Így tevékenységi körük mindvégig korlátozott volt, fejlődésük külső gátak által volt keretek közé szorítva. A megszüntetésüket követően más szervezetek nem voltak képesek funkcióik teljes spektrumának átvételére. Ezáltal is csökkent annak a kormányzati centralizációs törekvés sikerének a lehetősége, mely a globális kihívásokkal és a területi egyenlőtlenségekkel hivatott megküzdeni.
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaKTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
TémavezetőPálné Kovács Ilona


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record