Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2020-01-07T14:15:15Z
Szerző Kovács Balázs
MTMTID:
10021539
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23362
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénTőzsdei hírbányászat a magyar részvénypiacon
Absztrakt az értekezés nyelvénA dolgozat a szöveges formában megjelent információknak a magyar tőzsdei részvényárfolyamokra gyakorolt hatását vizsgálja szövegbányászati módszertan segítségével. A disszertáció az empirikus művek közé sorolható, melynek hipotézisei a hírekből kinyerhető információk és az árfolyamokban megnyilvánuló információk közötti kapcsolatra vonatkoznak. A dolgozat hozzáadott értékét leginkább a kétnyelvű vizsgálatok, a saját eredmények robusztusságának vizsgálata a különböző paraméterek és szövegreprezentációk megválasztására, valamint az időbeliség vizsgálata jelentik. A hipotézisek teszteléséhez a tőzsdei hírbányászati modell hozamosztályozó változatát használtam, melynek bemeneteit a BÉT prémium kategóriás részvényeihez kapcsolódó, 2014.07.01 és 2015.06.31 közötti sajtóközlemények szövegei képezik, outputját pedig egyperces lépésközökkel a közlemény publikálásának ideje és a hozzá képest legfeljebb 120 perccel eltolt időpont közötti hozam nagysága alapján képzett hozamkategória – negatív, semleges, pozitív. A hírek szövegének numerikus reprezentációi alapján nemlineáris SVM-osztályozókat tanítottam a különböző méretű tanítómintákon, melynek pontosságát 10- szeres keresztvalidációval ellenőriztem. A különböző eredmények összehasonlításához a 10- szeres keresztvalidáció során kapott átlagos pontosságot használtam. A szöveges előrejelzés pontosabbnak bizonyult a defaultnál, ugyanis az eredményeim szerint az összes paraméterkombináció 94,64%-a esetében szignifikáns volt az eltérés 1%-on. Az optimális becslési időtáv a hírbányászati feladatra a publikálás előtt 27 perc, a publikálás után pedig 19–22 perces tartományban van, tehát némi eltérést tapasztaltam Gidófalvi ±20 perces eredményéhez képest. Ez alapján tehát az információ a publikálás előtti kb. fél órában kezd beépülni a vizsgált részvények árfolyamába, majd ez a publikálást követő kb. 20 percig tart. Mivel a közzétételi folyamat kb. egy óráig tart, ezért az ehhez kapcsolódó eredményekből az a következtetés is levonható, hogy nem lehet jó modellt készíteni a folyamat kezdete elő visszanyúló időablakra. Azt tapasztaltam továbbá, hogy az azonos sajtóközlemények angol és magyar nyelven közzétett változataival készített modellek pontossága között nincs szignifikáns különbség. Nagyon szigorúan véve a magyar nyelvű korpusz kissé pontosabb becslésre adhat lehetőséget. Az optimális eredmények elég robusztusak az alkalmazott SVM osztályozási módszer C-gamma paraméterkombinációira nézve, de kb. 1%-nyi eséllyel visszaeshet a default szintre a pontosság. Az általam vizsgált egyik szövegreprezentáció sem mutatkozott sokkal jobbnak a probléma megoldására, de szigorúbban véve megállapítható, hogy az egyszerűbb reprezentációt alkalmazó modellek pontosabbak.
Kulcsszó (Magyar)BÉT
előrejelzés
hír
információ
részvényárfolyam
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaKTK Gazdálkodástani Doktori Iskola
TémavezetőKruzslicz Ferenc


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record