Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2019-07-10T11:47:19Z
Szerző Háry Szabolcs
MTMTID:
10031286
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23137
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénMacedónia állami egységének politikai földrajzi problémái
Az értekezés címe angolulPolitical geographical problems of the state unity of Macedonia
Absztrakt az értekezés nyelvénA földrajztudomány a térben zajló természeti és társadalmi folyamatokkal, illetve azoknak a térrel való összefüggéseivel, térbeli kölcsönhatásaival foglalkozik. A politikai földrajz tárgya a politikai szerveződések térbeli megjelenési formája. A térnek a politikai szerveződés szerint elkülöníthető, lehatárolható alapegységei az államok, így nem véletlen, hogy nagyon gyakran a politikai földrajzi kutatások középpontjában az állam áll.Az államterek dinamikus változásának, az államok felbomlásának és alakulásának, az új államok életképességének vizsgálatára kedvező terepet kínál a Nyugat-Balkán, amelynek 1990 óta gyökeresen megváltozott a politikai térképe:Jugoszlávia felbomlása során új államok alakultak, a folyamat következtében véres háborúk, fegyveres konfliktusok törtek ki, a rendezés nyomán egyes területek (Bosznia-Hercegovina, Koszovó) a mai napig nemzetközi ellenőrzés alatt állnak.Jugoszlávia felbomlását követően Szlovénia, Horvátország és Macedónia 1991-ben, Bosznia-Hercegovina 1992-ben, Montenegró 2006-ban, Koszovó pedig 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét. A Szerbiára és Montenegróra zsugorodott ország 1992-től Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, majd 2003-tól 2006-ig Szerbia-Montenegró Államszövetsége néven működött tovább. Gyakorlatilag minden nyugat-balkáni állam területén folytak háborúk, fegyveres konfliktusok. Horvátország 1991-ben a függetlenségért, majd 1995-ben szerb megszállású területek feletti szuverenitás visszaszerzéséért harcolt.A vegyes (bosnyák, szerb, horvát) lakosságú Bosznia-Hercegovinában 1992-1995-től véres polgárháború dúlt, amelynek a nemzetközi közösség beavatkozása, illetve a Dayton-i Békeegyezmény vetett véget. Koszovóban a függetlenségért küzdő albánok1998-ban intenzív fegyveres harcot kezdtek a szerb hadsereg és rendőrség ellen, majd a terület a NATO beavatkozása eredményeként nemzetközi ellenőrzés alá került. Albániában1997-ben az ún. piramisjátékok összeomlása nyomán zavargások törtek ki, az ország gyakorlatilag anarchiába süllyedt, a hadsereg fegyverraktárait pedig kirabolták. Az eltűnt fegyverek jó része a koszovói, macedóniai és dél-szerbiai albánok kezébe került, „megalapozva” az 1998-2001. közötti fegyveres konfliktusokat.
Kulcsszó (Magyar)állam
Balkán
konfliktus
Macedónia
politikai földrajz
Kulcsszó (Angol)Balkan
conflict
Macedonia
political geography
states
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaTTK Földtudományok Doktori Iskola
TémavezetőPap Norbert
Végh Andor


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record