Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2019-04-15T08:21:35Z
Szerző Fazekasné Pál Emese
MTMTID:
10048203
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/18396
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénA törvényesség biztosítása a közigazgatásban, különös tekintettel a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére
Az értekezés címe angolulEnsuring legality in public administration particularly regarding to legal supervision of local governments
Absztrakt az értekezés nyelvénKutatásaim alapján a közigazgatás törvényességének megtartására rendelt jogi instrumentumok körét szélesnek, az eszközök, az eljárások és a korrekciós mechanizmusok mennyiségét kielégítőnek találom. Mindazonáltal vannak olyan területek, ahol a törvényesség csorbát szenvedhet, mint a mérlegelési és méltányossági jogkör esetében.A magyar közigazgatásnak nincs gazdája - állapította meg annak idején Kilényi Géza. Tette ezt arra hivatkozással, hogy a közigazgatás vonatkozásában a kormányzati szervek, így az Országgyűlés, illetve a Kormány többnyire a közigazgatás egy-egy szektorával szembesül, adott esetben a földhivatalok tevékenységével, az adó-, és vámügyekkel, vagy éppen a katasztrófavédelem hatósági tevékenységével. A gazda hiánya oda vezet, hogy hiányzik a „felülnézeti látásmód”, amely átfogná az egész magyar közigazgatást, ezáltal nem meglepő, hogy a közigazgatás törvényességének garanciáival kapcsolatban sem nagyon lehet tetten érni a rendszerszemléletet.795Ugyanakkor az elméleti vizsgálódás alapján a jelenlegi jogrendszerben egy átlátható, több helyen „fékekkel és irányjelzőkkel” kontrollált közigazgatás épült fel. Az ügyfelek, állampolgárok szempontból a közigazgatás törvényes mindaddig, amíg jogaik vagy jogos érdekeik sérelmét nem szenvednek. Ebben a pillanatban azonban a kontrollmechanizmusoknak szükségszerűen működésbe kell lépniük, a rendszernek képesnek kell lennie a törvénysértést kiküszöbölni.
Kulcsszó (Magyar)hatalommegosztás
helyi önkormányzatok
jogállam
közigazgatás
törvényességi kontroll
Kulcsszó (Angol)legal control
local governments
public administration
rule of law
separation of powers
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaÁJK Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola
TémavezetőDr. Fábián Adrián


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record