Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2019-03-07T14:39:27Z
Szerző Friedrich Melinda
MTMTID:
10045059
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/18317
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénPszichoanalízis a pódiumon (Pszichoanalízis magyar hírlapokban 1910 és 1939 között)
Az értekezés címe angolulPsychoanalysis on the Podium (Psychoanalysis in Hungarian Newspapers Between 1910 and 1939)
Absztrakt az értekezés nyelvénA disszertáció a pszichoanalízis és a különböző pszichoanalitikus irányzatok sajtószereplését dolgozza fel az 1910 és 1939 közötti időszakban, különös tekintettel a különböző pszichoanalitikus iskolák képviselőire, a közöttük lévő kölcsönhatásokra és ezeknek a pszichoanalízis történetét alakító szerepére. A disszertáció célja, hogy a pszichoanalitikusok sajtószereplésének feltárásával és bemutatásával megteremtse a lehetőséget a magyarországi pszichoanalízis történetének kiegyensúlyozottabb szemléletére, amelyben mindkét, pszichoanalitikusokat magába foglaló egyesület – a Magyar(országi) Pszichoanalitikai Egyesület és a Magyarországi Független Orvosanalitikusok Egyesülete – megkapja a korabeli szerepének megfelelő helyet. A magyar pszichoanalízis intézményes felosztása és a pszichoanalitikusok sajtószereplése az 1920-as évek második felére egyre differenciáltabbá vált. A két egyesület képviselőinek sajtószereplése a vizsgált források (Az Est, Budapesti Hírlap, Esti Kurir, Magyarország, Népszava, Pesti Hírlap, Pesti Napló, Ujság, Világ, Színházi Élet, Tolnai Világlapja) alapján kiegyensúlyozott. A pszichoanalitikus elnevezés használata tekintetében a korabeli közélet és újságolvasó nem tett különbséget egyesületi hovatartozás szerint: a Freud-féle és a Stekel-féle egyesület képviselői hasonló témákkal és közel azonos számú megszólalással szerepelnek a napisajtóban. A pszichoanalitikusok korabeli sajtószereplésének áttekintése nyomán az eddigieknél pontosabban rekonstruálható és a pszichoanalízistörténetbe is beilleszthető a Magyarországi Független Orvosanalitikusok Egyesületének története és szerepe; nem mellékes például, hogy az egyesület 1932-ben kettévált. A pszichoanalitikusok sajtószereplésének bemutatása igazolta továbbá a feltételezést, miszerint a pszichoanalitikusról és a pszichoanalízisről a korabeli köztudatban élő és az újságolvasóban a sajtó révén kialakulhatott kép nem egyezett a pszichoanalízis hivatalos szerveinek – a Nemzetközi és a Magyar(országi) Pszichoanalitikai Egyesület – pszichoanalitikus- és pszichoanalízis-definíciójával. A mai pszichoanalízistörténet-írás egyik feladata, hogy ne vetítse vissza a múltba a ma definícióit, hanem helyi értékén kezelje a korabeli forrásokat.
Kulcsszó (Magyar)Feldmann
Ferenczi
független orvosanalitikusok
hírlapok
pszichoanalízis
Kulcsszó (Angol)Feldmann
Ferenczi
independent medical analysts
newspapers
psychoanalysis
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Pszichológia Doktori Iskola
TémavezetőProf. Erős Ferenc


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record