Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2019-03-05T11:32:56Z
Szerző Simon József
MTMTID:
10049429
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/18313
Az értekezés nyelveAngol
Az értekezés címe az értekezés nyelvénThe Application of Two-Dimensional Correlation in Chromatography and the Introduction to Alteration Analysis
Az értekezés címe magyarulKét-dimenziós korrelációs analízis alkalmazása a kromatográfiában és az alterációs analízis bemutatása
Absztrakt az értekezés nyelvénA számítógépes adatfeldolgozás és így a kemometria az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb jelentőségre tesz szert az analitikai kémia területén. A rohamosan fejlődő műszereknek köszönhetően a feldolgozandó adathalmazok egyre nagyobb méret űek és egyre komplexebbek lesznek. Szerencsére a számítástechnika is legalább ilyen ütemben fejlődik, így lehetőség nyílik egyre komplexebb adatfeldolgozó programok kidolgozására és ezek mindennapi használatára. A kemometriai módszerek felé alapvetően két elvárás van, amik bizonyos szempontból egymásnak ellent is mondanak. Egyrészt a folyamatosan növekvő és egyre bonyolultabb adathalmazokat kell kezelniük, másrészt a kapott eredményeket minél egyszerűbb, könnyen érthető, lehetőleg vizuális módon kell prezentálniuk. Van azonban egy szakterület a kemometrián belül, ami ezeket a feltételeket tökéletesen teljesíti, ez pedig a két-dimenziós korrelációs analízis (2DCOR). Ez a módszert eredetileg az infravörös spektroszkópia (IR) kiterjesztésére fejlesztették ki úgy, hogy az mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR)-ben már régóta használt módszereket ültették át. A módszer nagy sikereket ért el és idővel kiterjesztették más analitikai módszerekre is. Ennek ellenére továbbra is túlnyomó többségben IR és látható spektroszkópia (VIS)-ben használják. Azonban alapvető tulajdonságai a kromatográfiában is hasznosak lehetnek. A dolgozatban kifejtjük a 2DCOR fejlődését az egyszerű IR módszertől kezdve a széleskörűen használt, szerteágazó szakterületig. Kifejtjük az eredeti- és az általunk kifejlesztett módszer matematikai hátterét. Részletes összehasonlítást adunk a két módszert tulajdonságairól számítógép által generált adatokon, megmutatjuk a saját módszerünk hogyan működik magasabb dimenziójú rendszereken, végül mért adatokon mutatjuk be ezek gyakorlati jelentőségét.
Kulcsszó (Magyar)alterációs analízis
folyadékkromatográfia
kemometria
kétdimenziós korrelációs analízis
SFC mérések
Kulcsszó (Angol)Alteration analysis
chemometry
liquid chromatography
SFC measurements
two-dimensional correlation analysis
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaTTK Kémia Doktori Iskola
TémavezetőFelinger Attila


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record