Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2018-07-18T06:28:30Z
Szerző Cseresnyés Ferenc
MTMTID:
10016749
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/17661
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvén56-osok a vasfüggönyön túl. Magyarországi menekültek Ausztriában és Németországban 1956-1961
Absztrakt az értekezés nyelvénA disszertáció azt a célt tűzte maga elé, hogy felvázolja az 1956-os magyar forradalom leverését követően százezres méretűvé dagadt exodus következményeit a szomszédos német nyelvű országokban. Az elsősorban levéltári forrásokra koncentráló anyaggyűjtés 1992 tavaszán kezdődött el, amikor a disszertáns két hónapos kutatómunkát folytatott a Grazi Kari Franzens Tudományegyetem Történeti Intézetének Délkelet-Európai Tanszékén, illetve a Stájer Tartományi Levéltárban. A forrásanyag gyűjtése 1994 májusában folytatódott a bécsi Köztársasági Levéltárban. Új keretet nyert a készülő disszertáció 1994 augusztus-szeptemberében, amikor is a szerző résztvett a Fuldai Szakfőiskola egyhónapos nyári kurzusán. Itt ugyanis a társadalomtörténeti és a mai migrációkutatás tartalmi és módszertani kérdései képezték az előadások és a szemináriumok anyagát Németország példáján. Új lendületet kapott a disszertáció készítése az 1996 szeptembere és 1997 márciusa közötti időszakban. A disszertáns ekkor a Volkswagen-Alapitvány féléves ösztöndíjával a Fuldai Szakfőiskola vendégkutatója volt. A kisvárost bázisnak tekintve heteket dolgozott a koblenzi Szövetségi Levéltárban. De időt fordított a jelölt arra is, hogy ne csupán a kormányzati szintű problémákkal, de a regionális beilleszkedés nehézségeivel is találkozzék. Ezért kutatott a wiesbadeni - hesseni - Tartományi Főlevéltárban is. A legfontosabb irategyütteseket természetesen a menekültügyben illetékes hatóságok - szövetségi, tartományi belügy, menekültügy, pénzügy...stb. - fondjai jelentették. Emellett természetesen folyamatos volt a szakirodalomi és a sajtóanyag gyűjtése és feldolgozása is.(Fuldai Városi Könyvtár, Frankfurti Német Könyvtár, Frankfurti Egyetemi Könyvtár). A személyesen el nem ért szakkönyvek könyvtárközi köcsönzéssel kerültek meg, illetve lettek lemásolva.
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaÁllam- és Jogtudományi Doktori Iskola


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record