Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2018-05-03T12:55:53Z
Szerző Marosvölgyi-Haskó Diána
MTMTID:
10015329
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/17401
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénJód-aromások aminokarbonilezési reakciói
Az értekezés címe angolulAminocarbonilation reactions of iodoaromatics
Absztrakt az értekezés nyelvénA szintetikus szerves kémiában az 1970-es évektől új utak nyíltak, melyek forradalmasították a szénvegyületek előállítását. A keresztkapcsolási reakciók felfedezése, az átmenetifém-katalizátorok alkalmazása megújította a szintézisekkel kapcsolatos elképzeléseinket. Az egyre szélesebb körben való megjelenésük fontossága nyilvánvaló mind a koordinációs kémiával, mind a katalízissel és szintetikus kémiával foglalkozó kutatók számára. A karbonilatív keresztkapcsolási reakciók az átmenetifém-organikus vegyületek alkalmazásának egy külön csoportját alkotják, ahol a reakciók szén-monoxid jelenlétében játszódnak le. Napjainkban a szén-monoxidot a legfontosabb C1-es építőelemként tartják számon. A szén-monoxid már atmoszférikus nyomás alkalmazása mellett is beékelődik az átmenetifém-organikus vegyület M-C kötésébe, acil-palládium-komplexet adva, mely a katalitikus ciklus egyik kulcs-intermedierje. A Pd-acil-komplex az alkalmazott reakciópartnerektől függően karbonsav származékokat, aldehideket, ketonokat képez, melyek fontos szintetikus intermedierek. Kiindulási vegyületek lehetnek alkének, alkinek, aril-, alkenil- és vinil-vegyületek. Különböző nukleofil reagenseket felhasználva a reakcióban változatos termékeket nyerhetünk. Ha a szubsztrátumot CO atmoszférában reagáltatjuk alkoholokkal, akkor karbonsavésztereket, víz felhasználásával karbonsavakat, míg aminok felhasználásával karbonsavamidokat kapunk. Az aril-halogenidek palládium-katalizált aminokarbonilezési reakciói – melyek során változatos szerkezetű N-nukleofilek lehetnek jelen – a különböző aromás karbonsavamid származékok szintézisének nélkülözhetetlen eszközeivé váltak. Az általam is vizsgált palládium-katalizált aminokarbonilezés során primer és szekunder aminokat alkalmazunk nukleofil reagensként amidok előállítására homogénkatalitikus reakcióban. A módszer lehetőséget nyújt amid funkcióscsoport enyhe körülmények között történő szelektív kialakítására egy lépésben, védőcsoport alkalmazása nélkül. Az reakció során aril-származékok különböző N-nukleofilekkel reagálnak szén-monoxid atmoszférában katalitikus mennyiségű palládium komplexek jelenlétében. A távozó csoport (X) helyét formálisan a nukleofil reagens veszi át egy vagy két beékelődő CO molekulával egyesülve. A reakciók általában 50-140 °C-on és 1-60 bar szén-monoxid nyomáson játszódnak le. A reakció sztöchiometrikus mennyiségű bázis jelenlétét is megköveteli, ami fontos szerepet játszik a katalizátor regenerálásában, a szubsztrátum aktiválása szempontjából kulcsfontosságú Pd(0) komplexek előállításában.
Kulcsszó (Magyar)aminokarbonilezés
jódaromások
katalizátorok
palládium-katalizált
szintézis
Kulcsszó (Angol)aminocarbonylation
iodoaromatics
organometallic
palladium catalysed
synthesis
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaTTK Kémia Doktori Iskola
TémavezetőKollár László


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record