Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2018-04-10T08:19:14Z
Szerző Nagy Krisztina
MTMTID:
10055748
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/17351
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénA médiaműveltség médiapolitikai jelentősége és szabályozási keretei
Az értekezés címe angolulThe significance of media literacy, media policy and regulatory framework
Absztrakt az értekezés nyelvénA digitális technológia hatására az infokommunikációs környezet gyökeres átalakulása fókuszba helyezi a médiaműveltség fejlesztésének kérdését. A médiaműveltség a digitális kor műveltsége: nélkülözhetetlen az információs környezetben való eligazodáshoz, a digitális kommunikációban való aktív részvételhez, a médiakörnyezetben rejlő kockázatok és veszélyek elkerüléséhez. Az értekezés célkitűzése a digitális médiakörnyezet változásaira tekintettel a médiaműveltség fejlesztésével összefüggésben felmerülő állami szerepvállalás definiálása, az állami felelősségvállalás alkotmányos alapjainak, illetve területeinek feltárása. A dolgozat három alapvető jog: a gyermekek jogai, a véleménynyilvánítás szabadsága, és a művelődéshez való jog kontextusában vizsgálja a médiaműveltség funkcióját, szerepét. A médiaműveltség elhelyezése ezen alapjogok kontextusában annak feltárását célozza, hogy a digitális kommunikációs környezetben melyek azok a jelenségek, változások, amelyek befolyásolják e jogok érvényesülését, illetve mindez milyen állami szerepvállalást igényel a médiaműveltség fejlesztésével összefüggésben. Az értekezés körvonalazza a médiaműveltség fejlesztésével összefüggésben az állami szerepvállalás területeit, illetve eszközeit. A szabályozási megoldások és intézményesítés körében részletesebben a médiaszabályozás területén azonosítható lehetséges szabályozási eszközöket, intézményi megoldásokat mutatja be
Kulcsszó (Magyar)alapvető jogok
médiaműveltség
médiapolitika
médiaszabályozás
véleménynyilvánítás szabadsága
Kulcsszó (Angol)freedom of expression
fundamental rights
media literacy
media policy
media regulation
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaÁJK Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola
TémavezetőPolyák Gábor


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record