Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2018-02-12T10:25:10Z
Szerző Balassa Zsófia
MTMTID:
10024825
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/17221
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénAmikor a dráma elbeszélőt keres - A mono/lóg drámák drámanarratológiai megközelítésének lehetőségei
Az értekezés címe angolulDrama in Search of a Narrator - Towards the Narratology of mono/logue drama
Absztrakt az értekezés nyelvénDisszertációm olyan elméleti keretet (drámanarratológia) és elemzési tárgyat (monodrámák és monológ alapú drámák) kapcsol össze, melyek külön-külön is eléggé mellőzöttek és (eddig) nem kifejezetten népszerű kutatási témák. Azt vizsgálja, hogy még a drámaelméletben is hanyagolt mono/lóg drámák hogyan kapcsolhatók a (diegetikus) narrativitáshoz. Nem csak azt állítom, hogy van olyan narratológiai elmélet, mely alapján minden drámának nevezett mű narratívnak tekinthető, hanem azt is, hogy van olyan drámatípus, ami ráadásul diegetikusan is narratív szövegként is értelmezhető. Ez a drámatípus pedig dolgozatom tárgya, a mono/lóg dráma. Az ellső fejezet bepillantást nyújt a drámanarratológia történetébe, az ezzel kapcsolatos ellenérvek és érvek kialakulásának folyamatába, valamint felvázolja a drámanarratológia helyét a narratológiák rendszerében. Ehhez kapcsolódva két, elemzésekben is produktívan használható eszközt mutat be: diegetikus és mimetikus narrativitás leírását és a narratív hatóerő elméletét. A harmadik, negyedik és ötödik – elemző – fejezetek a mono/lóg dráma egy-egy formáját mutatják be és elemzik. Szerkezetük az elméleti bevezető, történeti áttekintés és műelemzések sorrendet követi. A mono/lóg drámákhoz kapcsolódó elméletek bemutatása az egyes elemző fejezetek elméleti bevezetőiben olvasható.
Kulcsszó (Magyar)dráma narratológia
monodráma
monológ
posztklasszikus narratológia
soliloquium
Kulcsszó (Angol)drama narratology
monodrama
monolgue
postcklassical narratology
soliloquium
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
TémavezetőMüller Péter


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record