Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2017-11-28T09:09:13Z
Szerző Polgár András
MTMTID:
10061929
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/17089
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénAd dies vitae. Az életfogytig tartó szabadságvesztés szabályozása, gyakorlata és végrehajtása
Az értekezés címe angolulAd dies vitae. The regulation, practise and the execution of the actual life time prison sentence
Absztrakt az értekezés nyelvénAz életfogytig tartó szabadságvesztés a büntetőrendszer csúcsán elhelyezkedő büntetés Magyarországon. Alapjaiban határozza meg a büntetőjog világát az, hogy milyen szankciórendszert tart készenlétben a társadalom védelmére és, hogy milyen jogfilozófiai alapon áll. A disszertáció vizsgálja az életfogytig tartó szabadságvesztésnek a hazai és a külföldi szabályait, elméletét, bírói gyakorlatát és a büntetés-végrehajtási kérdéseit. A kutatómunka a témát komplexen és átfogóan kívánja megvizsgálni. Felhasználva a jogtudomány, a filozófia, a jogtörténet, a szociológia, a kriminológia és a pszichológia eredményeit is. Csak ez biztosíthatja a megbízható és valós kép kialakítását, a színvonalas analizálást, hasznosítható javaslatok megfogalmazását. Reményeim szerint az írás hozzájárul a párbeszéd felélénkítéséhez, elősegíti az érdemi diskurzust. Talán új gondolatokat, új aspektusokat tud e büntetést érintő szakmai vitába vinni. A mű nem titkoltan az arányos és a következetes szigor elvein nyugszik. Alapvetően a szigorú büntetőjog tételei mellett foglal állást. Ugyanakkor igyekszik a szélsőséges álláspontokat elvetve, az emberiességi és jogállami szempontokat is kielégítő javaslatokat megfogalmazni. A disszertáció ennek a szellemiségnek megfelelően készült el, az olvasó meggyőzésének reményében. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Life imprisonment takes place on top of the Hungarian punishment system. The bottomline of criminal law is the principles of the system and the variety of penalties. The aim of this dissertation is to explore and compare the differences of domestic and foreign forms of life imprisonment, considering aspects of sentencing policy, theoretical questions and penal law. The thesis is based on a complex research applying the results of jurisprudence, philosophy, legal history, sociology, criminology and psychology. This complex approach guarantees the detailed analysis of the topic and helps to formulate useful proposals. I hope the dissertation helps the conversation on the subject of life imprisonment and gives new ideas as well. The thesis rests on the principles of consistence and proportional rigour and fundamentally is on the side of stirct criminal law. Besides, the thesis is against the extreme trends and respects the basic constitutional and human rights. These are the main values of the dissertation which hopefully convince the readers.
Absztrakt angolulLife imprisonment takes place on top of the Hungarian punishment system. The bottomline of criminal law is the principles of the system and the variety of penalties. The aim of this dissertation is to explore and compare the differences of domestic and foreign forms of life imprisonment, considering aspects of sentencing policy, theoretical questions and penal law. The thesis is based on a complex research applying the results of jurisprudence, philosophy, legal history, sociology, criminology and psychology. This complex approach guarantees the detailed analysis of the topic and helps to formulate useful proposals. I hope the dissertation helps the conversation on the subject of life imprisonment and gives new ideas as well. The thesis rests on the principles of consistence and proportional rigour and fundamentally is on the side of stirct criminal law. Besides, the thesis is against the extreme trends and respects the basic constitutional and human rights. These are the main values of the dissertation which hopefully convince the readers.
Kulcsszó (Magyar)az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB)
büntetőjogi reform
életfogytig tartó szabadságvesztés
reményhez való jog
tényleges életfogytiglan (TÉSZ)
Kulcsszó (Angol): life imprisonment
European Court of Human Rights (ECHR)
life without parole (LWOP)
penal reform
right to hope
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaÁJK Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola
TémavezetőHerger Csabáné


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record