Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2017-04-18T06:05:48Z
Szerző Vajda Dóra Beáta
MTMTID:
10024865
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/16141
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénAktor, partner hatások, interakciók és moderáló tényezők a párkapcsolati minőség és a személyiség közti összefüggésben
Az értekezés címe angolulActor-partner effects, interactions and moderator variables in the association between relationship quality and personality
Absztrakt az értekezés nyelvénAz értekezés célja a személyiség pszichobiológiai modellje és a párkapcsolati minőség közötti összefüggések tanulmányozása. Az első empirikus kutatást bemutató fejezetben a Diádikus Alkalmazkodás Skála faktorstruktúrájának feltárása áll, bifaktoros modellel történő megközelítéssel. Az eredmények értelmében a kérdőív bifaktoros ESEM modell során feltárt faktorszerkezete megfelelően reprezentálja a kérdőív által mért általános faktort, a kapcsolati minőséget. A modell megfelelő illeszkedést mutat mind a férfiak, mind a nők mintáján egyaránt. Az értekezés második fejezetében szereplő kutatások azon temperamentum és karakter dimenziók vizsgálatára irányulnak, melyek prediktívek a párkapcsolati minőség szempontjából. A személyiségdimenziók közti interakciók és a személyiségbeli hasonlóság kapcsolati minőségre gyakorolt hatása Actor-Partner Interdependence Model alkalmazásával kerül feltárásra heteroszexuális párok mintáján. Az eredmények bizonyítják, hogy a személyiség intra-és interperszonális hatást egyaránt gyakorol a párkapcsolati minőségre. Kiemelik a karakter - önirányítottság és együttműködés - párkapcsolati minőségre gyakorolt pozitív aktor és partner hatásait. Továbbá korábbi kutatásokkal összhangban igazolják, hogy a személyiségbeli hasonlóság - a személy és a partner személyiségdimenzióinak kontrollálása mellett - nem szignifikáns előrejelzője a párkapcsolati minőségnek. Végül az értekezés harmadik empirikus fejezetében a nemi szerepek és a kapcsolati minőség közti összefüggések tanulmányozása mellett, sor kerül a nemi szerepek moderáló hatásának vizsgálatára a kapcsolati minőség és az önirányítottság közötti összefüggésben. A kapott eredmények az elvárásoknak megfelelően alakulnak, mind a maszkulinitás, mind a feminitás szignifikáns prediktorai a kapcsolati minőségnek. A maszkulinitás moderálja az önirányítottság és a kapcsolati minőség közti összefüggést, mely befolyásoló hatás az alacsony önirányítottság esetében mutatkozik meg.
Kulcsszó (Magyar)APIM (Actor-Partner Interdependence Model)
bifaktoros modell
kapcsolati minőség
nemi szerepek
személyiség
Kulcsszó (Angol)APIM (Actor-Partner Interdependence Model)
bifactor model
gender roles
personality
relationship quality
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Pszichológia Doktori Iskola
TémavezetőProf. Kiss Enikő Csilla


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record