Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2016-10-05T12:51:05Z
Szerző Balogh Ágnes
MTMTID:
10016712
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/15530
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénAz egészség védelme a büntetőjogban
Absztrakt az értekezés nyelvénA büntetőjogi védelemben részesítendő társadalmi viszonyok és érdekek között fontosságuk tekintetében általánosságban nem tehetünk megkülönböztetést. Egyedül az ember testi épsége és egészsége az az érték, amelynek kiemelkedő jelentősége nem vitatható. A beteg ember és a beteg társadalom képtelen önmaga magasabb szintű reprodukálására. Egészség hiányában értelmét veszti mind az a célkitűzés és törekvés, amit az egyén és közössége a létfeltételek állandó jobbítása, a társadalmi haladás, a civilizáció és az emberbarát környezet kialakítása érdekében fontosnak tart. Az egészség védelme ezért a tudományos kutatások mindenkori aktuális témája. Nemcsak a különböző jogágak, hanem a kriminológia és az igazságügyi orvostan, valamint az orvostudomány és a biológia is változó intenzitással, de soha meg nem szűnően választja vizsgálódásai témájának az egyéni és a közegészség javítására, a betegségek elkerülésének lehetőségeire irányuló kutatásokat. Célkitűzésünk, hogy a testi és szellemi fejlődés különböző stádiumában levő ember eltérő egészségi állapotára tekintettel feltárjuk és vizsgáljuk azokat a büntető rendelkezéseket, amelyek az egészség általános büntetőjogi védelmére alkotott testi sértés tényállásán felül speciális büntetőjogi védelmi eszközökként vehetők figyelembe. Célul tűztük ki továbbá, az egészség büntetőjogi védelmével kapcsolatos néhány olyan kérdés feltevését, amelyekre eddig sem a szaktudományok, sem pedig a büntetőjog tudomány megnyugtató választ nem adott, illetőleg a büntetőjogi elméleti válaszok között lényeges eltérések állnak fenn, vagy pedig az általánosan elfogadottnak tekinthető tudományos felfogások ellentétesek a büntető jogalkotással vagy a büntető jogalkalmazással. A feltárt kérdéseket a dolgozat adta keretek között igyekszünk megválaszolni. Arra törekszünk, hogy a büntetőjog tudományban lezártnak tartott egyes kérdéseket ismét felvessük, és ezekre részben új válaszokat keressünk abban a reményben, hogy a tudományos gondolkodás még közelebb kerül a jogalkalmazási igényekhez, és ezzel aktívabban biztosítja a legfőbb emberi érték, az egészség védelmét.
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaÁJK Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola
TémavezetőTóth Mihály


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record