Now showing items 1-1 of 1

    • A VÍZ METAMORFÓZISA AZ ÉPÍTÉSZETI GONDOLKODÁSMÓDBAN 

      Heckenast Gábor ([2023])
      A kutatás tárgya a víz építészetének sokrétegűségének feltárása, rendszerezése és belső összefüggéseinek bemutatása egy építészetelméleti modellen. Az építészet és a víz kapcsolata az egyik legelemibb kapcsolat az ...