Now showing items 1-20 of 3392

  • Water Stress : Emerging Challenges of Global Water Scarcity 

   Kacziba, Péter; Giled, Viktor; Szappanyos, Melinda; Vörös, Zoltán; Reményi, Péter; Pap, Norbert; Kákai, László
   Edited by: Péter Kacziba; Viktor Glied | Title: WATER STRESS : Emerging Challenges of Global Water Scarcity | Authors: Péter Kacziba; Viktor Glied; Melinda Szappanyos; Zoltán Vörös; Péter Reményi; Norbert Pap; László Kákai ...
  • Az ötvenhatos forradalom színpadra állításai. 1956 színházi és drámairodalmi reprezentációi a rendszerváltás után 

   Pandur Petra ([2021])
   Disszertációmban az emlékezet, a történelem és a múltfeldolgozás fogalmi összefüggéseinek figyelembe vételével azt vizsgálom, hogy a rendszerváltás utáni magyar színház és dráma milyen emlékezéstechnikák, történelemszemlélet ...
  • „Elkezded, majd nem tudod abbahagyni” A Baranya megyéből induló idősgondozók vándorlásának és élettörténetének összefüggései 

   Gábriel Dóra ([2021])
   A disszertáció elsődleges célja, hogy rávilágítson a bentlakásos idősgondozói munkában érintett személyek élettörténetének, vándormunkájának és nemi szerepeinek összefüggéseire, azok egymást dinamizáló hatásaira. A dolgozat ...
  • Modern Geográfia, VI. évf., 2011/3. sz. 

   Unknown author
   Alpek B. Levente - Tésits Róbert: A leendő pályakezdők munkaerőpiaci – területi esélyeinek néhány aspektusa a Sárbogárdi kistérségben (1-31) --- Bornemissza Imre - Kopári László - Pósfainé Bakota Éva: Térinformatikai ...
  • Modern Geográfia, VI. évf., 2011/2. sz. 

   Unknown author
   Alpek B. Levente - Tésits Róbert: A pályakezdők területi esélyei a Sárbogárdi kistérségben (1-40) --- Borsos Árpád: A magyar játékfilmek külföldi megjelenésének térstruktúrája (41-90) --- Tésits Róbert: The Possible Role ...
  • Modern Geográfia, VI. évf., 2011/1. sz. 

   Unknown author
   Lendvai Tamás - Artner Zsuzsa - Rill Fanni - Tésits Róbert - Bitáné Biró Boglárka: The Role of Labour Market Program "Fate Turning – Fate Forming" in Rural Development (1-18) --- Patocskai Mária: A fenntartható fejlődés ...
  • Modern Geográfia, V. évf., 2010/3. sz. 

   Unknown author
   Csapó János - Ginzer Mónika - Trócsányi András: Sustainability and Tourism Development in Pécs with Special Emphasis on the 2010 European Capital of Culture Programme (1-14) --- Hágen András: Egy védelemre érdemes mészkő ...
  • Modern Geográfia, V. évf., 2010/2. sz. 

   Unknown author
   Törzsök András - Sipőcz Márk: Keszthely idegenforgalma 1909-ben és – száz év elteltével – 2009-ben (1-30) --- Berghauser Sándor: Turizmus Kárpátalján (31-54) --- Ovárdics Andrea: Történeti áttekintés az allergiás eredetű ...
  • Modern Geográfia, V. évf., 2010/1. sz. 

   Unknown author
   M. Császár Zsuzsa: Magyarország gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatai a Balkán egyes államaival a 21.század elején (1-23) --- Hasanovic-Kolutácz Andrea: A boszniai háború hatása Tuzla kanton társadalmi–etnikai ...
  • Modern Geográfia, IV. évf., 2009/4. sz. 

   Unknown author
   Havasi Szibilla: DK–Dunántúli karbonátos triász rétegsorok természetes Gamma-szelvényének szekvenciasztratigráfiai értékelése (1-26) --- Lukoczky Georgina: A Hosszuhetényi Mészmárga Formáció szerves anyagának vizsgálata ...
  • Modern Geográfia, IV. évf., 2009/3. sz. 

   Unknown author
   Kiss-Csapó Gergely: Hogyan vélekednek Ladakhban a modernizációról? Egy interjú-vizsgálat tanúlságai (1-26) --- Slachta Krisztina: A központosított településpolitikai intézkedések eredménye: Gyűrűfű elnéptelenedésének okai (27-59)
  • Modern Geográfia, IV. évf., 2009/2. sz. 

   Unknown author
   Barabás András: Dinnyeberki uranium ore deposit – New Exploration Result and Current Status (1-8) --- Borsos Árpád: Multiplexes in Hungary (9-20) --- Jeszenszkyné Fábián Ildikó: Rural Development and Equal Opportunities ...
  • Modern Geográfia, IV. évf., 2009/1. sz. 

   Unknown author
   Balogh Tibor: A nemzetközi fejlesztési együttműködés és regionális eloszlása Vietnamban (1-9) --- Laczkó Tamás: A nemzetközi wellness-turizmus jellemzői a XXI. században (10-32)
  • Modern Geográfia, III. évf., 2008/4. sz. 

   Unknown author
   Keresztes László Lóránt: Public Transportation of Rural Commuters: Studies in Hungarian Geography (1-11) --- Keresztes László Lóránt - Vámosi Tamás: Employment in the Small Rural Settlements of South-Transdanubia (12-24) ...
  • Modern Geográfia, III. évf., 2008/3. sz. 

   Unknown author
   Pasricha Ashu: Multinational Corporations and Human Rights (1-18) --- Bali Lóránt - Kőkuti Tamás: Einige Aspekte Der Untersuchung, der die Kroatisch–Ungarischen Grenze übersteigenden Zusammenarbeit (19-34) --- Csapó Tamás: ...
  • Modern Geográfia, III. évf., 2008/2. sz. 

   Unknown author
   Ács Pongrác - Laczkó Tamás: Spatial Concentration of Hungary’s Health Tourism (1-22) --- Balogh Tibor: Vietnam – A magyar fejlesztési együttműködés ázsiai célországa (23-32) --- Baranyai Gábor: A települési szilárd hulladékok ...
  • Modern Geográfia, III. évf., 2008/1. sz. 

   Unknown author
   Sitányi László: Economic Development and Innovation Environment in the Balkan Region (1-13) --- Lőrincz Katalin: The Issues of Regional Tourism Management (14-26) --- Pap Norbert: La struttura di base della geografia dello ...
  • Modern Geográfia, II. évf., 2007/4. sz. 

   Unknown author
   Baranyai Gábor: Management of Civil Solid Waste in the South Transdanubian Region (1-15) --- Máté Andrea: A „Pannon borrégió” borútjainak összehasonlító értékelése (16-31) --- Rédei Mária: A külföldi hallgatók jellemzői ...
  • Modern Geográfia, II. évf., 2007/3. sz. 

   Unknown author
   Pap Norbert: The ways of innovation in the higher education in Hungary (1-5) --- Pap Norbert: Kuba változás előtt (mozaikkockák) (6-13)
  • Információbiztonsági tudatosság az iskolákban 

   Bottyán, László
   Szerző: Bottyán László | Cím: Információbiztonsági tudatosság az iskolákban [DOI 10.15170/PTE.BTK.NTI.DOL.2021-09] | Megjelenési adatok: In: Kéri Katalin (szerk.): Digitális és online lehetőségek, jó gyakorlatok a tanári ...