Show simple item record

A magyar fotóirodalom kartográfiája a posztmédia korában

dc.creatorPál, Gyöngyi
dc.date2022-10-24
dc.date.accessioned2023-02-16T10:57:13Z
dc.date.available2023-02-16T10:57:13Z
dc.identifierhttps://journals.lib.pte.hu/index.php/paaa/article/view/5896
dc.identifier10.15170/PAAA.2022.09.01.09
dc.identifier.urihttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34831
dc.descriptionThe paper analyses the “photoliterature” phenomenon, mapping how the two fundamentally different disciplines cross their own boundaries, how they interact or merge into each other. The study is based on the collection of the Hungarian Photoliterature Database (http://fotoirodalom.hu), which was built by filtering the databases of Petőfi Literature Museum’s Library and the Klebelsberg Library of the University of Szeged. The research also points out such photographic uses that have so far been neglected in photoliterature studies (like film scripts, photo-illustrated theatre plays and dramas, poetic volumes, anthologies). The investigation revealed that photo-illustrated books can be found in the genres classified as marginal literature (children’s literature, comics, lyrics, novelization, pulp fiction), and they show many similarities in form and content to the photo-illustration practice used in classical photoliterature genres. The study presents books based on the 4 main categories of the Hungarian Photoliterature Database, mentioning examples of non-illustrated photoliterary books, editions containing writer’s portraits, photo-illustrated books using the documentary value of photography (autobiographical, sociographic, historical, social novels, dramas and plays, travel literature). The study also gives some examples of works that do not care about the referentiality of photography and are using fictional or illustrative images. The panoramic overview of the Hungarian photoliterature field ends with its place in the contemporary post-media age. Photo: Fortepan/ Budapest City Archives/ Photo Albums of György Klöszen-US
dc.descriptionA tanulmány a „fotóirodalmi” jelenséget vizsgálja, feltérképezve hogyan lépi át a két alapvetően eltérő diszciplína, illetve művészeti ág a saját határait, hogyan hat egymásra vagy olvad össze. A vizsgálat alapját a Magyar Fotóirodalmi Adatbázist (MAFIA) gyűjteménye adja, amely a PIM (Petőfi Irodalmi Múzeum) és a SZTE Klebelsberg Könyvtárak adatbázisainak a szűrésére épült. A kutatás olyan fotóhasználatokra is rámutat, amelyek a fotóirodalom-elméleti és irodalomelméleti művek eddig figyelmen kívül hagytak (filmforgatókönyvek, fotóillusztrált színművek, szerzői kiadványok, verses kötetek, antológiák). Az irodalom mezsgyéjére sorolt műfajokban (gyermek- és ifjúsági irodalom, képregény, dalszöveg, novellizáció, ponyvairodalom) is találunk fotóillusztrált könyveket, és ezek formai és tartalmi szempontból sok hasonlóságot mutatnak a klasszikus irodalmi műfajokban használt fotóillusztrációs gyakorlattal. A szöveg a MAFIA adatbázis 4 fő kategóriája alapján szemezget a gyűjteményben feldolgozott könyvek közül, sorra veszi az illusztráció nélküli fotóirodalmi műveket, az íróportrékat tartalmazó műveket, a képek dokumentum értékére és bizonyító erejére építő fotóillusztrált műveket (önéletrajzi, szociográfiai, történelmi, társadalomábrázoló regények, drámák és színművek, utazási irodalom). Példát hoz továbbá a tanulmány olyan művekre, amelyek nem törődnek a fénykép referencialitásával és a fikcióhoz állnak közel vagy illusztratív jellegűek. A panoráma jellegű körkép végül a fotográfia és az irodalom a posztmédia korában elfoglalt helyének tárgyalásával zárul. Kép forrása: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképeihu-HU
dc.formatapplication/pdf
dc.languagehun
dc.publisherA Pécsi Tudományegyetem rektorahu-HU
dc.relationhttps://journals.lib.pte.hu/index.php/paaa/article/view/5896/5695
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0hu-HU
dc.sourcePer Aspera ad Astra; Évf. 9 szám 1 (2022): Fotótörténet, fotókultúra, fotóművészet 2.; 169-178hu-HU
dc.source2064-6038
dc.source10.15170/PAAA.2022.09.01
dc.subjectposztmédiahu-HU
dc.subjectfotóirodalomhu-HU
dc.subjectadatbázishu-HU
dc.subjectdokumentumhu-HU
dc.subjectillusztrációhu-HU
dc.subjectpostmediaen-US
dc.subjectphotoliteratureen-US
dc.subjectdatabaseen-US
dc.subjectdocumenten-US
dc.subjectillustrationen-US
dc.titleOverview of Hungarian Photo literature in the Contemporary Post-media Ageen-US
dc.titleA magyar fotóirodalom kartográfiája a posztmédia korábanhu-HU
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record