Recent Submissions

 • Statisztika 

  Pintér, József; Rappai, Gábor
  Szerkesztők: Pintér József; Rappai Gábor | Cím: Statisztika | Megjelenés: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2007. | ISBN: 978-963-642-136-6 --- A Pécsi (Janus Pannonius) Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán 1970 ...
 • A gazdaság és a társadalom statisztikája 

  Galambosné Tiszberger, Mónika
  Szerző: Galambosné Tiszberger Mónika | Szerkesztő: Galambosné Tiszberger Mónika | Cím: A gazdaság és a társadalom statisztikája | Megjelenés: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2019. | ISBN: 978-963-429-380-4 --- ...
 • A kereskedelmi gazdaságtan alapjai 

  Dudás, Katalin
  Szerző: Schäfferné Dudás Katalin | Cím: A kereskedelmi gazdaságtan alapjai | Megjelenés: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2012 | ISBN: 978-963-642-475-6 --- Magyarország kereskedelmének mai szervezeti struktúrája sajátos ...
 • Mikrogazdaságtan 

  Barancsuk, János
  Szerző: Barancsuk János | Cím: Mikrogazdaságtan | Megjelenés: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2012 | ISBN: 978-963-642-165-6 --- Tankönyvünk a mikroökonómia fogalmi készletével, illetve az ennek révén „kicövekölt” ...
 • Menedzsment alapvetések és funkciók 

  Farkas, Ferenc; Balogh, Gábor; Rideg, András
  Szerző: Farkas Ferenc | Társszerző: Balogh Gábor, Rideg András | Cím: Menedzsment alapvetések és funkciók. | Megjelenés: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2011 | ISBN: 978-963-642-758-0 --- Ebben az évben 45. születésnapját ...
 • Kultúramenedzselési ismeretek : Második, javított és bővített kiadás 

  Jarjabka, Ákos
  Szerző: Jarjabka Ákos | Cím: Kultúramenedzselési ismeretek : Második, javított és bővített kiadás | Megjelenés: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2011 | ISBN: 978-963-642-279-0 --- A közgazdaságtudomány, mint társadalomtudományi ...
 • Bevezetés a közgazdaságtanba 

  Hausmann, Péter; Madár, Péter
  Szerző: Hausmann Péter | Társszerző: Madár Péter | Cím: Bevezetés a közgazdaságtanba | Megjelenés: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2009. | ISBN: 978-963-642-302-5 --- A közgazdasági tudás kútja mélységes, a közgazdaságtudomány ...
 • Introduction to Accounting 

  Takács, András (2019)
  Dear Student, First of all, congratulations on taking the Introduction to accounting course. In this course you will acquire a basic knowledge in the area of accounting, which is usually called as “the language of ...
 • Számviteli alapismeretek 

  Takács, András; Márkus, Gábor (2019)
  Tisztelt Olvasó! Ez a tankönyv a Számvitel című alapozó tárgy sikeres teljesítéséhez szükséges alapvető számviteli ismereteket tartalmazza. A témaköröket a tárgy tematikájához illeszkedve, az ott elvárt tudásszintnek, ...
 • A makroökonómia és makrogazdasági politika újabb elméletei 

  Bessenyei, István (2007)
  E könyv megírásának célja a kétszintű, bolognai rendszerű közgazdász és menedzserképzés programjában szereplő makroökonómia oktatás támogatása. Mivel a mikroökonómiával szemben egységes standard makroökonómiai elmélet mind ...
 • A Pécsi Tudományegyetem informatikai fejlesztésének története 

  Gimesi, László; Achs, Ágnes; Borgulya, István; Czopf, János; Dobay, Péter; Juhász, Pál; Keresztesi, Miklós; Markó, Tamás; Szakonyi, Lajos; Uherkovich, Péter (2017)
  A számítástechnika alkalmazása a pécsi felsőoktatásban 1971-ben kezdődött a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán, egy évvel később a Jogtudományi Karon, majd a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. A Pécsi Tanárképző Főiskolán az ...
 • Fürdőtelepülések versenyképességi vizsgálata néhány magyar és közép-európai régióban 

  Bakucz, Márta; Bozóti, András; Hajnal, Klára; Köbli, Ádám; Kovács, Áron; Pótó, Zsuzsanna; Kincses, Áron; Tóth, Géza; Horváth, Ádám (2016)
  A kutatás a turizmus versenyképességi vizsgálatokkal és az egészségturizmussal foglalkozó nemzetközi szakirodalom szintetizálásával és a – turizmuskutatások széles körében hasznosítható módszertant adó – egészségturisztikai ...
 • Hatékonyságjavító eljárások aszimmetrikus eloszlású sokaságból vett mintákra a mezőgazdaságstatisztikában - a magyarországi állatállomány példáján 

  Galambosné Tiszberger Mónika (2012-12-04)
  A statisztikai vizsgálatok minden esetben az igények és a lehetőségek közötti szakadék áthidalását biztosító kompromisszumok mentén valósulnak meg. A vizsgálat módszerének, tárgyának, a kutatás mélységének és méretének ...