Now showing items 3318-3337 of 4961

  • Modern Geográfia, IX. évf., 2014/4. sz. 

   Unknown author
   Kiss Katalin: A hazai kis- és középvállalkozások strukturális és területi jellemzői európai uniós összevetésben (1-24) --- M. Császár Zsuzsa - Wusching Á. Tamás: A Pécsi Tudományegyetem vonzáskörzetének változásai 2004 és ...
  • Modern Geográfia, V. évf., 2010/1. sz. 

   Unknown author
   M. Császár Zsuzsa: Magyarország gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatai a Balkán egyes államaival a 21.század elején (1-23) --- Hasanovic-Kolutácz Andrea: A boszniai háború hatása Tuzla kanton társadalmi–etnikai ...
  • Modern Geográfia, V. évf., 2010/2. sz. 

   Unknown author
   Törzsök András - Sipőcz Márk: Keszthely idegenforgalma 1909-ben és – száz év elteltével – 2009-ben (1-30) --- Berghauser Sándor: Turizmus Kárpátalján (31-54) --- Ovárdics Andrea: Történeti áttekintés az allergiás eredetű ...
  • Modern Geográfia, V. évf., 2010/3. sz. 

   Unknown author
   Csapó János - Ginzer Mónika - Trócsányi András: Sustainability and Tourism Development in Pécs with Special Emphasis on the 2010 European Capital of Culture Programme (1-14) --- Hágen András: Egy védelemre érdemes mészkő ...
  • Modern Geográfia, VI. évf., 2011/1. sz. 

   Unknown author
   Lendvai Tamás - Artner Zsuzsa - Rill Fanni - Tésits Róbert - Bitáné Biró Boglárka: The Role of Labour Market Program "Fate Turning – Fate Forming" in Rural Development (1-18) --- Patocskai Mária: A fenntartható fejlődés ...
  • Modern Geográfia, VI. évf., 2011/2. sz. 

   Unknown author
   Alpek B. Levente - Tésits Róbert: A pályakezdők területi esélyei a Sárbogárdi kistérségben (1-40) --- Borsos Árpád: A magyar játékfilmek külföldi megjelenésének térstruktúrája (41-90) --- Tésits Róbert: The Possible Role ...
  • Modern Geográfia, VI. évf., 2011/3. sz. 

   Unknown author
   Alpek B. Levente - Tésits Róbert: A leendő pályakezdők munkaerőpiaci – területi esélyeinek néhány aspektusa a Sárbogárdi kistérségben (1-31) --- Bornemissza Imre - Kopári László - Pósfainé Bakota Éva: Térinformatikai ...
  • Modern Geográfia, VI. évf., 2011/4. sz. 

   Unknown author (2011)
   Halmai Ákos, Halász Amadé: A Bodai Aleurolit Formáció szín- és ciklicitásvizsgálata a Bo-5- és Bo-6-jelű fúrásokban (1-14)
  • Modern Geográfia, VII. évf., 2012/1. sz. 

   Unknown author
   Tésits Róbert - Apró Antal Zoltán - Bokor László: Regional Levels of Civilian Initiationsin Employment and Interest Arbitration I. – from ILO Standard Tripartism to Multipartism (1-9) --- Varga Anita: Dunaújváros kulturális ...
  • Modern Geográfia, VII. évf., 2012/2. sz. 

   Unknown author
   Konkoly Sándor: Újabb adatok Zsembéc várának lokalizációjához (1-21)
  • Modern Geográfia, VIII. évf., 2013/1. sz. 

   Unknown author
   Tésits Róbert - Alpek Balázs Levente: Some Aspects of the Labour Force Mobility of the Drava Region (1-12) --- Marton Gergely - Jónás-Berki Mónika: Aktív turizmus pozíciója a Balaton térségében (13-22) --- Bognár Szilvia ...
  • Modern Geográfia, VIII. évf., 2013/2. sz. 

   Unknown author
   Glied Viktor - Barkóczi Csaba: A fenntartható fejlődés elemeinek megjelenése a városfejlesztési stratégiákban a Dél-Dunántúlon (1-46)
  • Modern Geográfia, VIII. évf., 2013/3. sz. 

   Unknown author
   Tánczos-Szabó László: A határ menti térség Bács-Kiskun megye telekár térképén (1-10) --- Guth László - Topa Zoltán - Szabó Lajos: A magyarországi Duna szakasz turizmusának szereplői közötti kapcsolat vizsgálata (11-28) --- ...
  • Modern Geográfia, VIII. évf., 2013/4. sz. 

   Unknown author
   Csapó János: A turizmustervezés fenntartható aspektusainak vizsgálata Béda-Karapancsa területén (1-8) --- Donka Attila - Gila Csaba: Kísérlet az Élővíz-csatorna víziturisztikai értékelésére (9-32)
  • Modern Geográfia, X. évf., 2015/1. sz. 

   Unknown author
   Lucia Hrubalová: Analyses of Tourism Development in Southern Slovakia (1-11) --- Tömöri Mihály: A kiskereskedelem nagy játékosai,avagy transznacionális vállalatok a kiskereskedelemben (13-29)
  • Modern Geográfia, X. évf., 2015/2. sz. 

   Unknown author
   Prokos Hedvig: Életnyomok a Lapisi Mészkő Formációból (1-24) --- Tar Ferenc: Képviselők vagy szószólók? Kisebbségi képviselőválasztás Magyarországon (25-40) --- Ripudaman Singh: Regional Disparities in the Post Reform India ...
  • Modern Geográfia, X. évf., 2015/3. sz. 

   Unknown author
   Osvát Krisztina: What is Known about Australian Aboriginals and New Zealand Maoris Social Integration? (1-15) --- Törzsök András: Contributions to the Methodology of Tourism History Research (17-25) --- Bártfai Endre György: ...
  • Modern Geográfia, X. évf., 2015/4. sz. 

   Unknown author
   Csapó János - Wetzl Viktor: A sör és a sörút, mint turisztikai attrakció megjelenési lehetősége az idegenforgalomban Magyarországon – esélyek és lehetőségek (1-14) --- Gyenizse Péter - Bognár Zita - Bugya Titusz - Morva ...
  • Modern Geográfia, XI. évf., 2016/1. sz. 

   Unknown author
   Recenzió Wilhelm Zoltán - Zagyi Nándor: An Essential Synopsis of a Prominent Scholarly Life-Work (1-2) --- Nemes Viktória: A nemi arányok eltolódásának vizsgálata Indiában (3-22)
  • Modern Geográfia, XI. évf., 2016/2. sz. 

   Unknown author
   Pozsgai Emília: A Templomhegyi Dolomit (Villányi-hegység) képződési környezete litológiai és szedimentológiai megfigyelések alapján (1-17) --- Farkas György: A politikai és etnikai földrajz határmezsgyéin Választási földrajzi ...