Tömör nézet

Elérhetővé téve ekkor2018-05-08T12:17:16Z
Szerző Gárdos Judit
MTMTID:
10017818
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/17421
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénTudáslétrehozás a mai magyar szociológiában. Egy esettanulmány
Az értekezés címe angolulThe making of knowledge in contemporary Hungarian sociology. A case study.
Absztrakt az értekezés nyelvénGárdos Judit tudományelméleti, tudományantropológiai disszertációjának megfigyelési tárgya a saját diszciplínája, a szociológia. Egy amerikai eredetű módszerrel dolgozó szociológiai-politológiai kutatás első, 2005-ös magyarországi meghonosításáról ír. Célja megérteni, hogy egy alapvetően survey módszerű, de azon belül különleges kutatási eljárás, amely egyesíti magában a társadalomjobbító cselekvést és a tudományos társadalomkutatást, milyen viszonyt feltételez a saját módszerei által azzal, amit a vizsgálni kívánt világként tételez, hogy hogyan történik a tudományos szövegben a magyarázat, valamint hogy milyen kutatói normatív álláspontok rajzolódnak ki. Fő kérdések: Hogyan s milyen entitások jönnek létre a kérdőívszerkesztés, az adatelemzés és a tanulmányírás során? Milyen keretben zajlanak az entitásokat termelő és értelmező folyamatok? Milyen hagyományokba illeszkednek az előítéletekkel kapcsolatos felmérések Magyarországon? Milyen tudományos magyarázatok találhatók a kutatók beszámolóiban? Mik a tudósok normatív elköteleződései és a tudományos módszerek s eredmények közötti összefüggések? A dolgozat egyik célja az, hogy rámutasson a sokszor természetesnek vett módszertani előfeltételezésekre, magyarázási stratégiákra és kutatói automatizmusokra, valamint arra, hogy a normák milyen szerepet játszanak a kutatói gyakorlatok, az adatok létrehozása, az elemzés, az írás stb. során. Továbbá, hogy az elemzett kutatást el lehessen helyezni a társadalmi, tudományos és politikai kontextusában, elmélettörténeti elemzéseket is tartalmaz a szociológia és a pozitivizmus kapcsolatáról, a magyarországi előítéletkutatások korai szakaszáról, valamint az elkötelezett szociológiáról.
Kulcsszó (Magyar)metodológia
tudományantropológia
tudományfilozófia
tudományszociológia
tudománytörténet
Kulcsszó (Angol)methodology
philosophy of science
science - technology - society
social studies of science
sociology of science
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
TémavezetőVajda Júlia
Wessely Anna


Fájlok ebben a bejegyzésben

Thumbnail
Thumbnail

Ez a bejegyzés a következő gyűjteményekben jelenik meg:

Tömör nézet