Tömör nézet

Elérhetővé téve ekkor2017-09-14T07:38:13Z
Szerző Beke Ottó
MTMTID:
10021316
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/16841
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénA hallhatóság és a láthatóság poétikája. A másodlagos szóbeliség és a digitális írásbeliség irodalmi vonatkozásai
Az értekezés címe angolulThe poetics of audibility and visibility. The literary aspects of secondary orality and digital writing
Absztrakt az értekezés nyelvénAz értekezés a másodlagos szóbeliség és a digitális írásbeliség irodalmi vonatkozásait vizsgálja egy meghatározott, reprezentatív szövegkorpuszon belül. A hallhatóság és a láthatóság poétikáját a tárgyalt kommunikációtechnológia-történeti korszak keretében a tematizáció és a kompozicionális elemek szintjén határozza meg. A hallhatóság poétikáját a beszédhangoknak, az élőbeszédnek és az egyéb hanghatásoknak a tárolása és továbbítása hatja át az irodalmi ábrázolás különböző színterein. Ellenben a láthatóság poétikáját az írásbeli kommunikáció hangtalanná válása jellemzi. A disszertáció a másodlagos szóbeliség Walter J. Ong által kidolgozott elméletének továbbgondolására is kísérletet tesz, a benne foglalt, ellentétpárba rendeződő kategóriák (szóbeliség–írásbeliség, hallhatóság–láthatóság) dinamizálása révén. Ennek érdekében szorosan olvassa a másodlagos oralitás koncepciójának 2005-ös, Maurizio Ferraris-i kritikáját. Az értekezés konkrét szövegelemzései a jelentésképződés temporális folyamatát követik.
Kulcsszó (Magyar)digitális írásbeliség
hallhatóság
láthatóság
másodlagos szóbeliség
poétika
Kulcsszó (Angol)audibility
digital writing
poetics
secondary orality
visibility
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
TémavezetőHajdu Péter
Orbán Jolán


Fájlok ebben a bejegyzésben

Thumbnail
Thumbnail

Ez a bejegyzés a következő gyűjteményekben jelenik meg:

Tömör nézet