Tömör nézet

Elérhetővé téve ekkor2017-04-18T06:05:48Z
Szerző Vajda Dóra Beáta
MTMTID:
10024865
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/16141
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénAktor, partner hatások, interakciók és moderáló tényezők a párkapcsolati minőség és a személyiség közti összefüggésben
Az értekezés címe angolulActor-partner effects, interactions and moderator variables in the association between relationship quality and personality
Absztrakt az értekezés nyelvénAz értekezés célja a személyiség pszichobiológiai modellje és a párkapcsolati minőség közötti összefüggések tanulmányozása. Az első empirikus kutatást bemutató fejezetben a Diádikus Alkalmazkodás Skála faktorstruktúrájának feltárása áll, bifaktoros modellel történő megközelítéssel. Az eredmények értelmében a kérdőív bifaktoros ESEM modell során feltárt faktorszerkezete megfelelően reprezentálja a kérdőív által mért általános faktort, a kapcsolati minőséget. A modell megfelelő illeszkedést mutat mind a férfiak, mind a nők mintáján egyaránt. Az értekezés második fejezetében szereplő kutatások azon temperamentum és karakter dimenziók vizsgálatára irányulnak, melyek prediktívek a párkapcsolati minőség szempontjából. A személyiségdimenziók közti interakciók és a személyiségbeli hasonlóság kapcsolati minőségre gyakorolt hatása Actor-Partner Interdependence Model alkalmazásával kerül feltárásra heteroszexuális párok mintáján. Az eredmények bizonyítják, hogy a személyiség intra-és interperszonális hatást egyaránt gyakorol a párkapcsolati minőségre. Kiemelik a karakter - önirányítottság és együttműködés - párkapcsolati minőségre gyakorolt pozitív aktor és partner hatásait. Továbbá korábbi kutatásokkal összhangban igazolják, hogy a személyiségbeli hasonlóság - a személy és a partner személyiségdimenzióinak kontrollálása mellett - nem szignifikáns előrejelzője a párkapcsolati minőségnek. Végül az értekezés harmadik empirikus fejezetében a nemi szerepek és a kapcsolati minőség közti összefüggések tanulmányozása mellett, sor kerül a nemi szerepek moderáló hatásának vizsgálatára a kapcsolati minőség és az önirányítottság közötti összefüggésben. A kapott eredmények az elvárásoknak megfelelően alakulnak, mind a maszkulinitás, mind a feminitás szignifikáns prediktorai a kapcsolati minőségnek. A maszkulinitás moderálja az önirányítottság és a kapcsolati minőség közti összefüggést, mely befolyásoló hatás az alacsony önirányítottság esetében mutatkozik meg.
Kulcsszó (Magyar)APIM (Actor-Partner Interdependence Model)
bifaktoros modell
kapcsolati minőség
nemi szerepek
személyiség
Kulcsszó (Angol)APIM (Actor-Partner Interdependence Model)
bifactor model
gender roles
personality
relationship quality
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Pszichológia Doktori Iskola
TémavezetőProf. Kiss Enikő Csilla


Fájlok ebben a bejegyzésben

Thumbnail
Thumbnail

Ez a bejegyzés a következő gyűjteményekben jelenik meg:

Tömör nézet