Legutóbbi beküldések

  • Bayes-hálók a bűnügyekben 

    Orbán József ([2018])
    A disszertáció bayesi valószínűségi megközelítésben vizsgálja a bűnügyekkel foglalkozó döntéshozók kihívásait. Az előzmények figyelembe vételével a bayesi valószínűség a valóság jelenre, vagy jövőre vetített bizonyosságát ...
  • Vallásosság, értékrend, ifjúság – a kriminológia kontextusában 

    Sárik Eszter ([2018])
    Absztrakt A disszertáció a vallás, a vallásosság és a kriminológia evidensnek hitt, mégis ritkán tárgyalt összefüggéseit tárja fel. A dolgozat egyik alapkérdése az volt, hogy beszélhetünk-e a vallásról a tudomány ...